آموزش فنی و حرفه‌ای

برای اشتراک در یک دوره آسبیلدونگ چه موضوعاتی مهم است؟

رضایی اهل افغانستان است و مدت ۵ ماه است شامل یک دوره آسبیلدونگ در یک نجاری شده است. اینکه رضایی چگونه شامل شده و چه مواردی برایش مهم است را از خودش بشنوید.