جداسازی زباله

چطور باید زباله‌ها را دسته‌بندی کنم و چطور زباله بزرگ را انتقال دهم؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

سیستم جداسازی زباله در آلمان به قدری پیچیده است که خیلی‌ها از آن درست سر در نمی‌آورند. اما بیشتر مردم می‌دانند که جدا کردن انواع مختلف زباله از هم بازیافت را آسان‌تر کرده و منابع طبیعی را حفظ می کند. بعضی‌ها هم فکر می کنند نفع جداسازی زباله بیشتر به شرکت‌های بازیافت می‌رسد. 

محمد الشعیب در این ویدیو توضیح می دهد که که سیستم جداسازی زباله در آلمان چگونه کار می‌کند و چرا مهم است که زباله‌ها را دسته‌بندی کنیم.