Frauenrechte

Welche Rechte habe ich als Frau?

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن، در این ویدیو هفت زن از هفت کشور برای همه زنان دنیا آزادی، استقلال، برابری، داشتن شرایط  کار و در آمد برابر، آزادی انتخاب لباس و شناخته شدن با هویت شخصی شان را آرزو کردند.  

به سپاس ویژه از بانوان گرامی هریک ناز علی، فضوا محمود، بلما آیدیمیر بغداد، شهلا نوزادی، نسرین بصیری، باربارا هنتز و هدی صالح گه در این ویدیو  سهم گرفتند.