حقوق زنان

زنان در آلمان از چه حقوقی برخوردارند؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن، در این ویدیو هفت زن از هفت کشور برای همه زنان دنیا آزادی، استقلال، برابری، داشتن شرایط  کار و در آمد برابر، آزادی انتخاب لباس و شناخته شدن با هویت شخصی شان را آرزو کردند.  

به سپاس ویژه از بانوان گرامی هریک ناز علی، فضوا محمود، بلما آیدیمیر بغداد، شهلا نوزادی، نسرین بصیری، باربارا هنتز و هدی صالح گه در این ویدیو  سهم گرفتند.