اداره رفاه جوانان (Jugendamt)

وظایف اداره رفاه جوانان چیست؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان همه کودکان حق دارند در شرایط  کاملا امن و صحی (بهداشتی) رشد و زندگی کنند. اداره رفاه جوانان تضمین کنند این حق است و مسئولیت دارد اطمینان دهد که همه کودکان و نوجوانان از این حق بهره مند میشوند. اولین گام پس از تولد یک کودک برداشته میشود و اینکه اداره رفاه جوانان والدین را برای ایجاد وضعیت زندگی مناسب و زمینه ‌های کمکی برای مراقبت بهتراز کودکان کمک می کند. این اداره رفاه جوانان به والدین أطفال بعد ازطلاق کمک میکنند تا روند مراقبت و پرداخت مصارف به آنها بدرستی برنامه ریزی کنند.

در شرایطی که والدین در امر مراقبت فرزندان خود سهل انگاری کنند و یا آنها را در معرض خطر قرار دهند اداره رفاه جوانان برای محافظت از کودک وارد صحنه میشود. ادره رفاه جوانان به عنوان مسئول رفاه و مراقبت ازکودکان در همچنین موارد به دادگاه شکایت میکند و با تائید شدن عدم رسیدگی والدین به کودکان و موجودیت خطر برایشان، میتواند والدین را از سرپرستی و زندگی با کودکان محروم کند. 

معلومات بیشتر در این باره را در بخش معلوماتی در باره اداره رفاه جوانان بخوانید.