Alter Schwede

اصطلاح را تا حالا شنیده‌اید؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان اصطلاحاتی  هم رایج است که کسی تاریخچه و چرایی استفاده آنها را نمیداند. حتما تا حالا اصطلاح «Alter Schwede» را شنیده‌اید. و در ابتدا با خود گفته اید که یعنی چه؟ «مرد کهن‌سال سوئیدی»؟؟ این چه مفهموی میتواند داشته باشد. اما در استفاده  اصطلاحی آن، اگر شما یک عمل غیر منتظره‌ای انجام دهید که اطرافیان شما متعجب شوند حتما به شما میگویند «Alter Schwede» یعنی این دیگر چه کاریست من اصلا انتظارش را نداشتم.