Am Arsch der Welt

این اصطلاح را تا حالا شنیده‌ اید؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

بعضی از آدرس‌ها و یا مناطق آنقدر دور و سردرگم هستند، که برای پیدا کردن شان حتما چند مرتبه باید دور خود بچرخید و حتی ممکن است عصبانی تان کند. در آلمان دقیقا مانند بیشتر کشورهای فارسی زبان ها برای همچین مناطق میگویند «Am Arsch der Welt » یعنی ماتحت دنیا.

ایس ماهباز و لورا پاناش به شما مفهوم این اصطلاح را در یک ویدیوی کوتاه نمایش داده اند.