Bauchgefühl

این اصطلاح چه مفهومی دارد و چه وقت استفاده میشود؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در هندبوک جرمنی تلاش میکنیم اصطلاحات رایج زبان آلمانی را بصورت ساده در ویدیو های کوتاه توضیح دهیم. در این ویدیو ایس و لارا مدر یک روز زیبا میخواهند پیاده روی کنند  و از جنگل ها دیدن کنند. اینقدر سرگرم هستند که راه را گم میکنند و جای که دیگر تکنالوژی هم کمک شان نمیکند و ایس با احساسش راه را می‌یابد.