!Dreck am Stecken

این اصطلاح آلمانی چه مفهومی دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در هندیوک جرمنی تلاش داریم تا اصطلاحات مهم زبان آلمانی که ممکن است در کورس زبان یاد نگرفته باشید را به شما طی ویدیوهای کوتاه تشریح کنیم. حتما اصطلاح فارسی (فلانی حتما ریگی در کفش دارد) را شنیدید. در زبان آلمانی هم این اصطلاح کار برد دارد و در این ویدیو استفاده شده است.