Einen Korb bekommen

این اصطلاح چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

تا حالا شده در آلمان از خانم یا آقای‌که در یک مهمانی یا پارتی دیده‌اید درخواست دوستی و یا همراهی کنید و جواب رد بشنوید. معمولا برای بیشتر افراد این یک خبر متاثر کنند و نا امید کننده است. اگر آلمان باشید و بخواهید بطور اصطلاحی صحبت کنید حتمابه دوستان تان خواهید گفتید « Ich hab' einen Korb bekommen ». البته اگر کسی به این اصطلاح آشنا نباشد فکر میکند کسی به شما یک سبد داده است و شاید تعجب کند که منظور شما گرفتن حواب رد از طرف است.

ایس هم در کلوب از لورا جواب رد گرفت و ناراحت است.