!Fettnäpfchen getreten

این اصطلاح آلمانی را شنیده‌اید؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

همیشه قبل از گفتن بعضی کلمات که ممکن است کسی را ناخواسته ناراحت کنیم، باید بیشتر فکر کنیم. این مفهوم در زبان آلمانی یک اصطلاح خاص دارد. لارا هم بدون اینکه منظوری داشته باشد به ایس میخندند که کفش‌هایش کهنه اشت. اما بعدا متوجه میشود که اشتباه کرده است. ویدیو را ببینید و برای اصطلاحات بیشتر مارا دنبال کنید.