Gehüpft wie gesprungen

این اصطلاح را تا حالا شنیده‌اید؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان اصطلاحاتی وجود دارد که اگر معنی کنیم و کاربردش را متوجه شویم درمی‌یابیم که در بیشتر زبان‌ها این اصطلاح به شیوه‌های متفاوتی وجود دارد و استفاده میشود. مثلا اصطلاح «Gehüpft wie gesprungen» به این مفهموم که هیچی فرقی نمیکند چه چگونه انجام دهید نتیجه اش یکی‌ست. طوری‌که در زبان فارسی دری ما هم میگویم «چه نان روی ماست و چه ماست روی نان» فرقی نمیکند.