Gehüpft wie gesprungen

این اصطلاح را تا حالا شنیده‌اید؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

در آلمان اصطلاحاتی وجود دارد که اگر معنی کنیم و کاربردش را متوجه شویم درمی‌یابیم که در بیشتر زبان‌ها این اصطلاح به شیوه‌های متفاوتی وجود دارد و استفاده میشود. مثلا اصطلاح «Gehüpft wie gesprungen» به این مفهموم که هیچی فرقی نمیکند چه چگونه انجام دهید نتیجه اش یکی‌ست. طوری‌که در زبان فارسی دری ما هم میگویم «چه نان روی ماست و چه ماست روی نان» فرقی نمیکند.