Ich bin hundemüde

این اصطلاح چه مفهومی دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

بعد از یک‌روز پرکار و خسته‌کن آلمانها میگویند «Ich bin hundemüde» یعنی مانند سگ خسته‌ام. دقیقا این اصطلاح بین فارسی زبانان نیز رایج است و استفاده میشود. اما کسی نمیداند چرا آلمانها و فارسی زبانان برای نشان دادن خسته‌گی بیش از حد از  نام «سگ»استفاده میکنند.

اسه ماهباز و ولاورا پانیش را در این نمایش دنبال کنید.