Ich krieg die Krise

آیا این اصطلاح را شنیده‌اید؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

بعضی وقت‌ها همه چیز در هم و بر هم است و هیچ چیز سر جایش نیست. خیلی از ما اینجور وقت‌ها دچار استرس می‌شویم و دست و پایمان را گم می‌کنیم. اصطلاح امروز دقیقا مال همین لحظات است. 

همانطور که در ویدیو بالا می‌بینید اِیس عجله دارد و در به در دنبال کلیدش می‌گردد اما آن را پیدا نمی‌کند...