Ich krieg die Krise

آیا این اصطلاح را شنیده‌اید؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

بعضی وقت‌ها همه چیز در هم و بر هم است و هیچ چیز سر جایش نیست. خیلی از ما اینجور وقت‌ها دچار استرس می‌شویم و دست و پایمان را گم می‌کنیم. اصطلاح امروز دقیقا مال همین لحظات است. 

همانطور که در ویدیو بالا می‌بینید اِیس عجله دارد و در به در دنبال کلیدش می‌گردد اما آن را پیدا نمی‌کند...