Ich steh auf dich

تا به حال این اصطلاح را شنیده‌اید؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

ابراز عشق در هر زبانی هزار و یک راه دارد. در زبان آلمانی اصطلاح عجیبی برای ابراز علاقه وجود دارد که بعید است بتوانید حدس بزنید یعنی چه. همانطور که در ویدیو می‌بینید اِیس هم اول از حرف لارا تعجب می‌کند، اما به نظر می‌رسد بعد از یک توضیح مختصر، متوجه ماجرا می‌شود...