In's Hemd machen

تا حالا این اصطلاح المانی را شنیده‌اید؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

بعضی اصطلاحات آلمانی از لحاظ مفهموم با اصطلاحات عامیانه زبان فارسی/دری شباهت دارند که ممکن است شما در هنگان آموزش زبان آلمانی در مدرسه به آنها توجه نکنید و یا با آن بر نخورده باشید. ما میخواهیم با این ویدیوهای کوتاه آنها را توضیح دهیم. بطور مثال در زبان آلمانی هم وقتی کسی زید میترسد از شوخی برایش میگویند‌«Mach dir nicht in's Hemd»، معنی اش میشود همان اصطلاح عامیانه ما که در هنگام ترس به دوستان مان میگویم «بابا خودت را خیس نکن».