kater haben

این اصطلاح چه مفهومی دارد و چه وقت استفاده میشود؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در هندبوک جرمنی تلاش میکنیم اصطلاحات رایج زبان آلمانی را بصورت ساده در ویدیو های کوتاه توضیح دهیم. در این ویدیو ببینید که زیادهروی در نوشیدن الکل ایک را چطور مریض و بد حال «Kater haben» میکند. ویدیو های بیشتر را در کانال یوتیوب ما ببینید.