Leergutannahmestelle

این اصطلاح چه مفهومی دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

طوریکه در جریان هستید در آلمان شما میتوانید بوتل های خالی نوشیدنی را بعد از استفاده دوباره به فروشگاه ها برگردانید و پول آنرا دریافت کنید.این ماشین‌های واپسگیری بوتل ها بنام «Leergutannahmestelle» یاد میشوند.

اسه همباز و لاورا پانیش به شما نشان میدهند، که اگر شیشه های خالی را آورده اید و نمیدانید در کدام بخش از فروشگاه تحویل دهید، راخت میتوانید از فروشنده ها بپرسید.