Mahlzeit

چه مفهومی دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

 کلمه «Mahlzeit» به زبان آلمانی به معنی وقت غذا خوردن است، اما مردم در وقت غذا خوردن و یا در راه رفتن به غذا خوردن آنرا به معنی سلام و اشتهای خوب استفاده میکنند.

لاوراپانیش و اسه همباز درین نمایش کوتاه به شما توضیح میدهند.