Nähkästchen Plaudern

این اصطلاح چه مفهومی دارد و چه وقت استفاده میشود؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در هندبوک جرمنی تلاش میکنیم اصطلاحات رایج زبان آلمانی را بصورت ساده در ویدیو های کوتاه توضیح دهیم. در این ویدیو لاورا یکی از راز های خصوصی ایک را با همه شریک میکنید و ایک خیلی ناراحت میشود و خحالت میکشد. ادامه در ویدیو! ویدیو های بیشتر را در کانال یوتیوب ما ببینید.