Das Leben ist kein Ponyhof

این اصطلاح چه مفهمومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

در المان هم مانند همه کشور ها و یا زبان‌های دیگر، اصطلاحاتی وجود دارند که در شرایط خاصی برای مفاهیم متفاوتی استفاده میشوند. هرچقدر أن زبان را کتابی یار بگیرید بازهم اگر این اصطلاخات را تازه بشنوید، فکرمیکنید مفهومش را نمیفهمید. در این ویدیو ایس هم دوست داشته برای خانه‌اش خرید کند و هم حمل این کارتن برایش خیلی سنگین و ناراحت  کننده بنظر میرسد.

در همین موقع لاورا اصطلاح مشهور «Das Leben ist kein Ponyhof» را استفاده میکند. یعنی زندگی است، سختی‌هایش را دارد و میدان بازی بچه اسب‌ها نیست.