Popcorn, süß oder salzig?

این اصطلاح چی معنی می دهد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در شروع  فبروری در برلین یک فیستوال فلم مشهور و مهم موسوم به( برلینالی) آغاز می شود. البته این اصطلاح برای آلمانها معمولاْ وقت دیدن فلم های سیمنای هالیوود استفاده دارد که دیدن این فلم ها همیشه با صدای جویدن پُله در داخل سالون همراه میگردد.  اما فلم های که در فستیوال برلینالی نمایش داده میشوند از جمع فلم های هنری سینمایی اند که علاقمندانش نمی خواهند حین تماشای فلم از صدای  پُله خوردن دیگران اذیت شوند.  به همین خاطر  برلیناله  سینمای  پُله خوری  نیست. 

اسه مهباز در مورد روشنی می اندازد