!Da ist der Wurn drin

این اصطلاح چه مفهومی دارد و چه وقت استفاده میشود؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در هندبوک جرمنی تلاش میکنیم اصطلاحات رایج زبان آلمانی را بصورت ساده در ویدیو های کوتاه توضیح دهیم. در این ویدیو ایس را میبینید که کلافه شده است و از همه طرف سرش مشکل میریزد. او هم از اصطلاح جالبی استفاده میکند که به فارسی میشود‌ «این ماجرا یک کرمی دارد که من نمیدانم». برای ویدیو های بیشتر مار دنبال کنید.