Zusammen oder getrennt

این اصطلاح چه مفهومی دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان وقتی دست‌جمعی به رستورانت میروید در وقت پرداخت گارسون از شما میپرسد«Geht das zusammen oder getrennt» یعنی (همه را باهم میپردازید یا جدا جدا)  فرقی هم نمی‌کند که با خانواده باشید، با دوستان صمیمی یا همکاران، هرکس پول خودش را حساب میکند. و این موضوع بسیار عادی است.

به نمایش لاورا پانیش و اسه ماهباز توجه کنید.