مورنۍ ژبه

د مورنۍ ژبې کورسونه چېرته موندلای شم؟

که کولای شئ په جرمني ژبه خبرې وکړئ؛ دا به په جرمني کې ستاسې ژوند آسانه کړي او د دندې د موندلو لپاره يو مهم ګام دی. د جرمني ژبې د زدکړې مانا دا نه ده چې تاسې بايد خپله مورنۍ ژبه هېره کړئ. ماشومان په چټکۍ خپله مورنۍ ژبه هېروي. په نننۍ سره نږدې کېدونکې نړۍ کې په څو ژبو پوهېدل او ژبنيز مهارتونه ستر امتياز ګڼل کيږي. دلته به تاسې د بېلابېلو ژبو د کورسونو په اړه مالومات درکړو.

د دوو ژبو تر منځ تعادل

په کور کې د څو ژبو کارول

څوژبنيز ښوونځي

د VHS ګڼ‌ژبنيز کورسونه

مهم

په ډېرو ژبو پوهېدنه ستونزې نه جوړوي. دا کار د ماشومانو د پېژندنې له ودې سره مرسته کوي. له همدې کبله بايد په څو ژبو د پوهېدلو او زدکړې ملاتړ وشي.