په جرمني کې معلوليت لرونکو کسانو ته د استوګنې اجازه او پنا

معلول کډوال په جرمني له کومو حقونو برخمن دي؟

جرمني ته راتګ او دلته د پناغوښتنې پروسه د ټولو کډوالو لپاره ستونزمن دي. البته معلول کسان بيا د نورو په پرتله له لا ډېرو ستونزو سره مخ وي. دلته موږ د معلولو کسانو لپاره د پناغوښتنې او نورو اړونده حقونو په اړه مالومات درکوو. پر دې د پاسه دلته د معلولو کډوالو لپاره د ځانګړو حالتونو په اړه هم مالومات لوستلای شئ.

په څه بايد ځان وپوهوم؟

د پنا غوښتونکي معلول په توګه له کومه ځايه او څنګه مرسته ترلاسه کولای شم؟

آيا زه د خپل معلوليت له مخې پنا ترلاسه کولای شم؟

آيا زه د قبولۍ لپاره بل چانس لرم؟

آيا د کار د توان له درلودلو سره سره د ژوند دايمي اجازه ترلاسه کولای شم؟

مهم

د پناغوښتنې په اړه نور مالومات زموږ په نورو مالوماتي څپرکيو د پناغوښتنې پروسيجر او د کډوالو لپاره د استوګنې اجازې ډولونه کې ولولئ.