د بېلابېلو جنسيتونو لرونکو (LGBTQIA+) لپاره پنا او د استوګنې اجازه

د بېلابېلو جنسيتونو لرونکي کسان د کډوال په توګه کوم حقونه لري؟

په جرمني کې د ژوند په لومړيو اونيو يا مياشتو کې هر څوک له ستونزو سره مخ کيږي. البته د بېلابېلو جنسيتونو لرونکي (LGBTQIA+) بايد د نورو کسانو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مبارزه وکړي. دلته به د دې کسانو لپاره د حقونو او فرصتونو په اړه مالومات ترلاسه کړئ.

په څه بايد وپوهېږم؟

د (LGBTQIA+) په توګه پنا راکول کيږي؟

د پنا غوښتنې پر مهال له کومه ځايه مرسته ترلاسه کولای شم؟

زما سره په خپله سيمه کې تبعيض کيږي؛ د اوسېدو ځای بدلولای شم؟

مهم

که څوک له تبعيض يا ځورونې سره مخ شي؛ خامخا دې د مرستې غوښتنه وکړي. د جرمني قانون د تبعيض، ځورونې او توهين پر وړاندې ستاسې پر خوا دی. د مرستې ترلاسه کولو لپاره يوه له يوه مشورتي مرکز يا تبعيض ضد ادارې سره اړيکه ونيسئ.