د استوګنې لنډمهالی سند - Aufenthaltsgestattung

په جرمني کې نويو راغلو مهاجرو ته کوم سند ورکول کيږي؟

د پناغوښتنې قانون دوسيه

کله چې په جرمني کې د مهاجر په توګه ثبت شئ، تاسې ته به د رارسېدنې سند (Ankunftsnachweis) درکړل شي. کله چې په رسمي ډول د پنا غوښتنه وکړئ، د استوګنې لنډمهالی سند (Aufenthaltsgestattung) به درکړل شي. دا سند ستاسې د پنا د غوښتنې د پروسې تر پايه معتبر دی. تر هغه مهاله چې له دې دواړو سندونو يو لرئ، بايد ډېر قوانينو ته پام وکړئ ځکه پر تاسې ډېر محدوديتونه پلي کيږي. دلته به ولولئ چې تاسې په دې موده کې کوم حقونه او مسؤوليتونه لرئ.

د پنا غوښتنې پروسه څه ډول پر مخ ځي؟

د پناغوښتنې خدمتونه

روغتيايي پاملرنه

کار، حرفوي زده‌کړې او لوړې زده‌کړې

وړکتون او ښوونځي

د يوځای کېدونې يا انټګراڅيون کورسونه

د استوګنې ځای

سفر کول

مهم

که د پناغوښتنې د پروسې پر مهال له يوه کوره بل ته کډه وکړئ او يا د اوسېدو ځای بدل کړئ؛ خامخا بمف (BAMF) ته د خپلې پتې په اړه خبر ورکړئ. که دا کار ونه کړئ؛ ښايي ځينې مهم پوسټونه او د ملاقات وختونه له لاسه ورکړئ.