په جرمني کې د مهاجرو د ثبتېدلو پروسه

څنګه کولای شم په جرمني کې ځان د يوه مهاجر په توګه ثبت کړم؟

د ګوتو نښه اخستل

هر څوک چې جرمني ته د پناغوښتونکي په توګه راځي؛ له رارسېدو سملاسي وروسته بايد د جرمني د مهاجرت په يوه اداره کې ځان ثبت کړي. دې ثبتېدلو ته د پنا غوښتنه هم ویل کيږي. د پنا غوښتنه د پناغوښتنې د پروسې برخه نه ده خو له هغې وړاندې کيږي.

په جرمني کې د پناغوښتونکي په توګه ثبتېدل او د پناغوښتنې د‌پروسې پیل

جرمني ته له راتګ وروسته کله او چېرته د ثبت غوښتنه کولای شم؟

د ثبت پروسه کومې مرحلې لري؟

ولې باید د ګوتو نښې ورکړم؟

له نوم ثبتولو وروسته څه کيږي؟

د جامو، خوړو او جېب‌خرڅ پیسې له کومه کيږي؟

څه وخت کولای شم د پنا غوښتنه وکړم؟

مهم

که بل کور ته کډه کوئ او يا خپله پته بدلوئ؛ بايد د خپلې نوې پتې په اړه سملاسي د بهرنيانو ادارې (Ausländerbehörde) او بمف (BAMF) ته خبر ورکړئ. که دا دارې ستاسې پته ونه لري؛ ښايي مهم پوسټونه يا ترمينونه له لاسه ورکړئ.