د پنا د غوښتنې ردېدل

که د پنا غوښتنه مې رد شوې وي؛ څه کولای شم؟

د مهاجرت او کډوالو فدرالي اداره کولای شي ستاسې له مرکې وروسته ستاسې د پنا غوښتنه رد کړي. د رد مانا دا ده چې مسؤول قاضي تاسې د خونديتوب له ډولونو (پنا، مهاجرتي حالت، فرعي خونديتوب يا د ايستلو ممنوعيت) د يوه وړ هم نه ياست ګڼلي او غوښتنه مو رد شوې ده. ردېدل دوه ډوله دي: په ساده ډول د پنا غوښتنې ردېدل يا د بې‌بنسټه او ناسمو مالوماتو (offensichtlich unbegründet او unzulässig) له مخې ردېدل. په دې دواړو حالتونو کې به د مهاجرت او کډوالو فدرالي اداره تاسې ته د پوست له لارې د رد ځواب (ablehnenden Bescheid) او د ايستلو خبرتيا (Abschiebungsandrohung) وليږي.

له دې سره تاسې په محکمه کې د خپلې پنا د رد پر وړاندې د دعوې حق لرئ. د عادي رد پر مهال د اعتراض لپاره دوې اونۍ وخت لرئ خو که پنا مو د بې‌بنسټه قضيې له مخې رد شوې وي؛ یوازې یوه اونۍ وخت لرئ څو اعتراض وکړئ. په داسې حالت کې په بېړه محکمې ته د ايستلو د ځنډ لپاره غوښتنه (Eilantrag) ولېږئ.

ډېر وخت له جرمني نه د ايستلو حکم د استوګنې او بيا داخلېدو له بنديز سره مل وي. که د ناروغۍ له کبله ستاسې ايستل ناشوني وي؛ د بهرنيانو د چارو اداره (Ausländerbehörde) به تاسې ته د لنډمهالې استوګنې يا ډولډونګ (Duldung) اجازه درکړي. که په هېواد کې مو حالات زيات خراب شي او تاسې د خپلې پنا د قضيې لپاره نوي اسناد ولرئ؛ کولای شئ يو ځل بيا د پنا غوښتنه (Asylfolgeantrag) وکړئ. که په هېواد کې مو حالات سم شي او نور هلته تاسې ته ګواښ نه وي او يا ثابته شي چې ناسم مالومات مو وړاندې کړي؛ د مهاجرت او کډوالو اداره کولای شي ستاسې د خونديتوب حق بېرته واخلي.

 

د پناغوښتنې له ردېدلو تر بيا ځلې پناغوښتنې

د پنا غوښتنې ساده ردېدل

د بې‌بنسټه مالوماتو يا د نه منلو وړ قضيې له مخې ردېدل

د پنا غوښتنې په پرېکړه د لومړۍ بيا کتنې غوښتنه

د بيا کتنې د غوښتنې وروستی مهلت

د بيا کتنې دوهم ځل غوښتنه، دوهم ځلې رد او اعتراض

ايستل (ډیپورټ)

د لنډمهالې استوګنې يا زغملو اجازه (ډولډونګ)

په بيا راتلو او پاته کېدو بنديز

د استوګنې يا اقامت د اجازې لغوه کېدل او د اوسېدو حق له منځه تلل

بيا‌ ځلې پنا غوښته

مهم

تاسې حق لرئ چې د مهاجرت او کډوالو د فدرالي ادارې (BAMF) د هغې پرېکړې پر وړاندې اعتراض وکړئ؛ کومه چې ستاسې د پنا غوښتنې ته د رد ځواب درکوي. د دې اعتراض مهلت او هغه محکمې چې تاسې خپل شکايت پکې ثبتولای شي؛ د قانوني حقونو غوښتنې (Rechtsbehelfsbelehrung) تر عنوان لاندې د ردېدلو د ل‍‍يک په پای کې ليکل کيږي.