سونیا وارگاس  

Sonia Vargas
اوسمهالیز 15.01.2024

د آی ټي برخې مسؤوله

سونیا په کلمبیا کې زېږېدلې ده. په ۲۰۰۲ز کال کې برلین ته راغلې او دلته یې د برلین په Free University کې د لوړې زده کړې یې د لاتینې امریکا د توکم پېژندنې په برخه کې کړې دي، وروسته یې د څلورو کلونو لپاره د کډوالو په کمپ کې د رضارکارانه فعالیتونو د مسوولې په توګه کار کړئ‌ دی. څو کاله مخکې په دې موخه چې لا اغېزمنې پروژې د لاسرسي وړ کړي زده کړو ته یې د ډیجیټلي بدلونونو د مدریت په برخه کې دوام ورکړئ. همدارنګه سونیا په غیردولتي موسساتو کې د تخنیکي مدیرې او مشاورې په توګه کار کړئ‌ د ۲۰۲۲ز کال له سپټمبر میاشتې راپدېخوا د TiG د پروژې ای ټي برخې مسووله ده.‌

Ein Projekt von:

Gefördert durch: