سوېتا کرویزر

Svena Kreuzer
اوسمهالیز 15.01.2024

د روسي ژبې چلوونکې

سوېتا کرویزر  په اصل کې د اوکراین ده، خو په روسیه کې زېږېدلې ده. په ۲۰۱۱ز کال د FÖJ تحصیلي پروګرام له لوري د چاپیریال ساتنې د دواطلبانه فعالیتونو لپاره جرمني ته راغلې ده. د دغې دورې له پای ته رسولو وروسته یې د (د دموکراسۍ عملي څېړنې) په برخه کې د Johannes Gutenberg  له پوهنتون څخه ماسټري کړې ده او په ۲۰۲۱ز کال یې د جرمني تابعیت اخیستی دی. په ورته وخت کې دلته د جرمني د کډوالۍ او بوروکراسۍ سره اشنا شوې ده دغو تجربو په نوې ټولنه کې د ادغام او کډوالۍ په برخه کې ډېره مرسته ورسره کړې او په دې توانېدلې ده چې له هغو کسانو سره اړیکې جوړې کړي چې د کډوالۍ مخینه ولري او له کډوالو سره یې په اداري او ټولنیزو مسایلو کې مرسته کړې ده.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: