سياسي ګوندونه

په جرمني کې ستر سياسي ګوندونه کوم دي؟

په جرمني کې ډېر سياسي ګوندونه شته خو يوازې د ګوتو په شمېر يې په ټاکنو کې کافي رايې ترلاسه کوي. حميد نوذري موږ ته د جرمني د شپږ سترو ګوندونو په اړه مالومات راکوي او د هغو د پاليسيو او سياستونو په اړه غږيږي.