د بهرنيو سندونو رسمي کول

د بهرنيو اسنادو رسمي کول په څه مانا دي؟

دلته موږ د {videoservice} د منځپانګې لرونکي يو. د نورو مالوماتو لپاره {socialhintlink_end}(دلته){socialhintlink_begin} کلېک وکړئ.

عبدالله په جرمني کې د تحصيلي سندونو د رسميت په اړه خبرې کوي. له هغه واورئ چې د رسمي کولو پروسه څه ډول ده او څومره مهمه ده.