معلول کسان

معلول کسان په جرمني کې څه امتيازونه لري؟

په جرمني کې د ټولو معلولو کسانو لپاره د يو ډول فرصتونو په برابرولو ټينګار کيږي او هڅه کيږي چې د ټولنيز ژوند په بېلابېلو برخو کې آسانتياوې ورته برابرې شي. انس يو سوريايي زده‌‌کوونکی دی او له درې کالو زيات وخت کيږي چې په جرمني کې اوسي. هغه په جرمني کې د خپلې تجربې په اړه غږيږي او وايي‌ چې دلته څه ډول له معلولو کسانو ملاتړ کيږي.