یارا المنيزل

Bild Yara Almunaizel
اوسمهالیز 11.06.2024

د انګلیسي ژبې چلوونکې

یارا په سویډن او سکاټلنډ کې د (نړیوالو اړیکو او سیاسي علومو) په څانګه او د شرقي ټولنې په برخه کې زده کړې کړې دي او لومړۍ کاري تجربه یې په فلسطین/اسرائیلو کې له څو ان‌جي‌او ګانو څخه تر لاسه کړې ده. له TiG څخه د کار کولو تر مخ یې د ټولنیز ې مرستندویې په توګه له ماشومانو او نویو ځوانانو په برخه کې کار کاوه چې د کډوالۍ رشته یې درلوده. یارا  په دواطلبانه توګه په برلین کې د فلسطین د هنر او فرهنګ تر عنوان لاندې په کلني فسټیوال کې فعالیت کوي.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: