Almanya'dan Sınır Dışı Edilme

Güncelle 01.02.2023

Sınır dışı edilmem mümkün mü?

İltica başvurunuz kesin olarak reddedildiğinde ya da oturum izninizi kaybetmeniz durumunda (veya hiç oturum izni almadıysanız), Almanya'dan ayrılmak zorundasınızdır. Bu gibi durumlarda, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) sizden belirli bir süre içinde ülkeden ayrılmanızı ister ve İltica Yasası §34'e göre sizi sınır dışı edeceği konusunda uyarır. Size "Abschiebungsandrohung" ("sınır dışı etme emri") olarak bilinen resmi bir bildiri gönderirler. Bu bildiride, sınır dışı edileceğiniz yer belirtilmelidir. Sınır dışı etmeden önce bu bildirinin gönderilmesi zorunludur, eğer bu bildiriyi almadıysanız, sınır dışı edilmemelisiniz. İlke olarak, iltica başvurunuz reddedildiğinde, BAMF'dan ret bildiriminizle birlikte bir sınır dışı edilme bildirisi de alırsınız. Sınır dışı edilme bildirisi kayıtlı mektup olarak gönderilir; bu, BAMF'ın mektubun sizin posta kutunuza ne zaman ulaştığından haberi olacağı anlamına gelir.

Basit ret ("einfache Ablehung"), Almanya'yı kendi iradenizle terk etmek için 30 günlük bir süreniz olduğu anlamına gelir. İltica talebinizin, "kabul edilemez" (unzulässig) veya “temelsiz olduğu açık olan"(" offensichtlich unbegründet ") açıklamalarıyla reddedilmesi durumunda, Almanya'yı terk etmek için sadece bir haftanız vardır. Dublin Yönetmeliğine göre, iltica davanızdan başka bir AB ülkesi sorumluysa, iltica başvurunuz “kabul edilemez” açıklamasıyla reddedilebilir. BAMF, iltica hikâyenizde önemli bir çelişki görürse ya da iltica etme sebebinizin tamamen ekonomik nedenlere dayandığını düşünürse, iltica başvurunuzu “temelsiz olduğu açık olan" açıklamasına dayanarak reddedilebilir. BAMF'dan aldığınız bildiriye bakarak bu iltica reddine itiraz etmek için ne kadar süreniz olduğunu öğrenebilirsiniz – bu süre, bildiriyi aldığınız tarihten itibaren başlar.

Sınır dışı edilme emrini aldıktan sonra, bir avukattan veya danışma merkezinden tavsiye almanız gerekir. İltica başvurunuz reddedilmiş olsa bile, hâlâ Almanya'da kalmanızı sağlayacak bazı seçenekler vardır. "Reddedilmiş İltica Talebi" bölümünde bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Almanya'yı belirlenen süre içerisinde kendi iradenizle terk etmemeniz ya da başka herhangi bir harekette bulunmamanız durumunda, polis duruma müdahale edebilir ve zorla ülkenize veya sizi kabul eden üçüncü bir ülkeye veya bağlantınız olan başka bir ülkeye (önceden yaşadığınız bir ülke) geri gönderilebilirsiniz. Bu süreç, sınır dışı edilme ("Abschiebung") veya ülkesine geri gönderilme ("Rückführung") olarak bilinir. Sınır dışı edilme, İkamet Yasasının 58. maddesinde belirtilmiştir. Sınır dışı edilme, yalnızca kişinin geri gönderilmesinin fiilen mümkün olduğu ve yasalarca yasaklanmadığı durumlarda gerçekleşebilir. Bu nedenle, sınır dışı edilmeden önce, olası tüm engeller (yasal veya pratik) incelenir. Daha fazla bilgi için, "Reddedilmiş İltica Talebi" bölümünü okuyabilirsiniz. Her bir sınır dışı edilme durumundan ilgili yabancılar dairesi sorumludur. Eğer sınır dışı edilmenize kanunen izin verilmiyorsa ya da sınır dışı edilmeniz pratik nedenlerle mümkün değilse, Yabancılar Dairesi size Müsamaha Belgesi ("Duldung") ya da oturum izni verebilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için "Reddedilmiş İltica Talebi" ve “Duldung” bölümlerine bakabilirsiniz.

Bilmem Gerekenler

Sınır dışı edilme ihtimalim var mı?

Uygulanabilir sınır dışı edilme kararı (“vollziehbar ausreisepflichtig”) altında, ülkeden ayrılmak zorundaysanız, sınır dışı edilmeniz fiilen mümkün ise ve yasal nedenlerle yasaklanmamışsa ve size verilen süre içinde kendi iradenizle ülkeden ayrılmadıysanız sınır dışı edilebilirsiniz. Sınır dışı edilmenin yasak olduğu veya mümkün olmadığı durumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Reddedilmiş İltica Talebi" bölümünü okuyabilirsiniz. Oturma izniniz yoksa, oturum izni başvurunuz açıkça reddedildiyse ve Almanya’ya yasadışı bir şekilde giriş yaptıysanız, uygulanabilir sınır dışı edilme kararı (“vollziehbar ausreisepflichtig”) altında, ülkeyi terk etmek zorundasınızdır. Bu durum, iltica başvurunuzun reddedilmesi, tüm yasal seçenekleri deneyip sonuç alamamanız veya temyiz için belirtilen süre içerisinde itirazda bulunmamanız halinde geçerlidir. İltica başvurunuz bir sonuca bağlanmadığı sürece sınır dışı edilmeniz mümkün değildir ve bu nedenle sınır dışı edilemezsiniz.

İlke olarak, aşağıdaki gruplardan birine dahil olan kişinin, Almanya'dan ayrılması mecburi ve sınır dışı edilmesi zorunludur:

 • Davaları tartışmasız bir şekilde reddedilen sığınmacılar. Bu gruba, Dublin Yönetmeliği nedeniyle başvurusu reddedilen sığınmacılar da dahildir.
 • Yasa dışı bireyler, örneğin (artık) Almanya’da kaydı bulunmayanlar.
 • Oturum izni sona eren veya iptal edilen yabancı vatandaşlar.
 • Ciddi suçlar işlemeleri sonucuyla ülkeden ihraç edilen yabancı vatandaşlar.
 • Müsamaha Belgesi ("Duldung") sahibi olan bireyler. Ancak bu durumda, ayrılma zorunluluğunun yerine getirilmesi askıya alınır ve bir sonraki bildirime kadar kişinin ülkede kalmasına izin verilir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi bu başlık altında bulabilirsiniz: “Duldung sahibi olmama rağmen sınır dışı edilebilir miyim?”

Lütfen unutmayın: Ebeveynler sadece çocuklarıyla birlikte sınır dışı edilebilir. Eğer sınır dışı edilme zamanı geldiğinde, reşit olmayan çocukları yanlarında değilse, ailenin geri kalanı, çocuk ya da çocuklar olmadan sınır dışı edilmemelidir.

Sınır dışı edilme süreci hangi adımları içerir?

Sınır dışı edilme sürecinin koordine edilmesinden Yabancılar Dairesi sorumludur. İlk olarak, görevliler, sınır dışı edilmeye engel teşkil eden bir durum olup olmadığını, yani seyahat edip edemeyeceğinizi ya da bir pasaportunuzun olup olmadığını kontrol eder. Sınır dışı edilmenize engel teşkil eden bir durum yoksa, Yabancılar Dairesi sınır dışı edileceğiniz tarihi tayin eder. Ancak kesin tarih, genellikle sınır dışı edilmek üzere olan kişiye bildirilmez. Sınır dışı edilmeler genellikle gece vakti gerçekleşir. Eyalet polisi, sizi yaşadığınız daireden veya konaklama merkezinden alarak havaalanına götürür ve Federal Polise teslim eder. Federal Polis, sizi uçağa götürür ve Almanya dışına çıkmanız sürecinde size eşlik eder. İlke olarak, sınır dışı edilmeler, normal yolcu seferlerinde gerçekleşir. Ancak bazen özellikle sınır dışı edilenler için özel uçuşlar gerçekleştirilir.

Eğer Yabancılar Dairesi, sınır dışı edilmeyi engellemeye çalışacağınızdan şüpheleniyorsa, örneğin saklanacağınızı düşünüyorsa, sınır dışı edilmenizden ("Ausreisegewahrsam") birkaç gün önce sizi gözaltına alabilir veya sizi sınır dışı edilinceye ("Abschiebungshaft") kadar kalacağınız bir gözaltı merkezine yerleştirebilir.

Sınır dışı öncesi gözaltı merkezine yerleştirilmem mümkün mü?

Yabancılar Dairesi, sınır dışı edilmeyi engellemeye çalışacağınıza inanıyorsa, sınır dışı öncesi gözaltı merkezine yerleştirilebilirsiniz. Bununla birlikte, yetkililerin, böyle bir kararı uygulamaya sokabilmeleri için belirli kanıtlar sunmaları gerekmektedir; mesela Yabancılar Dairesini bilgilendirmeden ikamet yerini değiştirmek, bu karar için meşru bir sebep olarak sayılır. Bu durumda, Yabancılar Dairesi saklanmaya çalıştığınızı varsayar. Bir gözaltı merkezine yerleştirilmeden önce, hâkimin size kendinizi savunma şansı verdiği bir mahkeme duruşması yapılmalı ve ardından Yabancılar Dairesinin sizi bir gözaltı merkezine yerleştirme başvurusunun meşru olup olmadığına karar verilmelidir. Mahkemenin kararına itiraz da edebilirsiniz, ancak bunu yapmadan önce bir avukata danışın. Örneğin Pro Asyl veya başka danışma merkezlerinden yardım alabilirsiniz. Yakınlarınızdaki danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz.

Yabancılar Dairesinin, bir kişiyi sınır dışı öncesi gözaltı merkezine yerleştirmeden önce belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Yasal olarak Almanya'dan ayrılmanızın  ve sınır dışı edilmenizin zorunlu olması ("Vollziehbar ausreisepflichtig") gereklidir. Bu zorunluluk durumu, oturum izninizin olmadığı, Almanya'ya yasadışı giriş yaptığınız veya oturum izniniz açıkça reddedildiği takdirde de geçerlidir. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye "Sınır dışı edilme ihtimalim var mı?" başlığı altında ulaşabilirsiniz.
 • Kendi iradenizle ülkeden ayrılma sürenizin sona ermesi.
 • Sınır dışı edilmenize engel olmaya çalıştığınızı gösteren belirli bulgulara sahip olması.

Ancak, ilke olarak, sınır dışı edilme sürecinin üç ay içinde sonuçlanıp sonuçlanmayacağı açık değilse, kişinin gözaltına almasına izin verilmez. Bununla birlikte, eğer birey, sınır dışı edilme engellerinden kişisel olarak sorumluysa veya Almanya'nın başkalarının güvenliği için gerçek bir tehlike olarak görülüyorsa, bu kuralın uygulanmaması mümkündür. Bu durumda, kişi, kendi iradesiyle ayrılacağı son tarihin geçmesinin ardından bir gözaltı merkezine  yerleştirilebilir.

Sınır dışı öncesi gözaltı (Abschiebung Shaft) sırasında hangi haklara sahibim?

İlke olarak, sınır dışı edilmeden önce altı aya kadar gözaltında tutulabilirsiniz. Sınır dışı edilme durumunuzu önlemeye çalışırsanız, bu gözaltı süresi 12 ay daha uzatılabilir. Ancak, reşit olmayan çocuklar ve reşit olmayan çocukları olan aileler sadece istisnai durumlarda ve sınır dışı edilmeden önce kısa bir süre için gözaltına alınabilirler. Bir aile olarak, gözaltı süresi boyunca birlikte kalma hakkınız vardır.

Böyle bir gözaltı, sıradan bir hapishaneden ziyade özel sınır dışı öncesi gözaltı merkezlerinde gerçekleşir. Bir cezaevine yerleştirildiğiniz takdirde, diğer mahkumlardan ayrı bir yerde tutulmanız gerekir.

Gözaltı sırasında, ziyaretçi kabul ve telefonunuzu kullanma hakkına sahipsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman avukatınızla görüşme ve cezaevi vaiziyle iletişim kurma hakkına sahipsiniz. Cezaevi vaiziyle, kaygılarınız ve sorunlarınız hakkında konuşabilirsiniz. Hapishane vaizleri genellikle Protestan veya Katolik rahiplerden oluşsa da onlardan yardım istemek için Hıristiyan olmak zorunda değilsinizdir.

Lütfen unutmayın: Gözaltı koşulları oluştuğu (“Abschiebungshaft”) ve Yabancılar Dairesi sınır dışı edilmenize engel olmaya çalışacağınızdan şüphelendiği takdirde, mahkeme kararı olmadan da polis sizi geçici olarak tutuklama hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, mahkeme 48 saat içinde bilgilendirilecek ve daha sonra sizin sınır dışı edilme öncesi gözaltında kalmanız gerekip gerekmediğine karar verecektir.

Polisin sınır dışı etmeden önce beni gözaltına almasının başka bir yolu var mı?

Eğer sınır dışı edilme tarihiniz zaten belirlenmişse ve Yabancılar Dairesi gerekli hazırlıkları (belgeleriniz, uçuşunuz vb.) başarıyla tamamladıysa, polis sizi gözaltına alabilir ("Ausreisegewahrsam"). "Ausreisegewahrsam", yani sınır dışı nezareti, sınır dışı edilme tarihine kadar, bir havalimanının transit alanında veya özel bir konaklama merkezinde (sınır dışı öncesi gözaltı merkezi, iade merkezi) tutulacağınız anlamına gelir. Buradaki amaç, örneğin kaçıp saklanarak, sınır dışı edilmeyi engelleyemeyeceğinizden emin olmaktır. Bu gibi durumlarda, yetkililerin mahkeme kararına gerek kalmadan, on güne kadar sizi gözaltına alma hakları vardır. Ancak, aşağıdaki ön koşulların karşılanması gerekmektedir:

 • Gönüllü dönüş için son tarihin geçmiş olması gerekir.
 • Sınır dışı edilmenizi önlemek istediğinize dair somut kanıtlar olmalı. Örneğin, kimliğiniz hakkında yanlış bilgi vermiş olmanız bir kanıt olarak sayılabilir.

Yabancılar Dairesinin sizin için elçilikte veya Sağlık Dairesinde ("Amtsarzt") aldığı randevuya gitmemeniz durumunda, yetkili makamlarla iş birliği içinde olduğunuzdan emin olmak adına 14 günlüğüne gözaltında tutulabilirsiniz. Bu duruma “Mitwirkungshaft” denir. Bunun anlamı, randevularınıza gitmeniz amacıyla belli mekânda tutulacağınızdır.  

Eğer sınır dışı edilmeden önce gözaltına alınırsanız (“Ausreisegewahrsam”)  veya randevularınıza gittiğinizden emin olmak için gözaltında tutulursanız  ("Mitwirkungshaft"), avukatınızla, bir yardım kuruluşuyla, sınır dışı gözlemcisiyle ("Abschiebungsbeobachter") ve ailenizle iletişim kurma hakkına sahipsinizdir. Konuyla ilgili faydalı adreslerine ve iletişim bilgilerine ulaşmak için "Sınır dışı edilmem durumunda ne yapabilirim?" başlığına bakabilirsiniz.

Sınır dışı edilme durumunda nereye gönderilebilirim?

İlke olarak, kendi ülkenize gönderilirsiniz. Bununla birlikte, eğer üçüncü biri ülke sizi almayı kabul ediyorsa ve burada bağlantılarınız (örneğin, söz konusu ülkede uzun süre yaşadıysanız veya aileniz oradaysa) varsa, bu ülkeye gönderilmenize de izin verilir. Dublin Yönetmeliği kapsamında sınır dışı ediliyorsanız, menşe ülkenize değil, sığınma başvurunuzdan sorumlu olan AB ülkesine gönderilirsiniz. Dublin Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak için "Dublin Prosedürü" bölümümüze bakabilirsiniz.

“Duldung” sahibi olmama rağmen sınır dışı edilebilir miyim?

"Duldung" oturum izni değil, sınır dışı edilmenin askıya alınması anlamına gelir. "Duldung" sahibi olmak Almanya'dan ayrılma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz, ancak sadece belirli bir zaman dilimi için erteler. Müsamaha Belgenizin ("Duldung") süresi sona eriyorsa veya iptal edildiyse, sınır dışı edilebilirsiniz. Size “Duldung” verilmesini sağlayan sebepler artık ortadan kalktığı takdirde, belgeniz iptal edilecektir. Eğer size pasaportunuz olmadığı için "Duldung" verildiyse ve artık ülkenizden yeni bir tane alabiliyorsanız, "Duldung"unuz iptal edilebilir.

"Duldung"unuzun süresinin sona ermesinden veya iptalinden sonra, ilke olarak sınır dışı edilebilirsiniz. Bu durumda, sınır dışı edilmeniz aniden ve herhangi bir ihbarda bulunmadan gerçekleştirilebilir. Ancak bir yıldan uzun bir süredir “Duldung"a sahipseniz, yetkililer sizi sınır dışı edilme konusunda en az bir ay öncesinden bilgilendirmek zorundadırlar. Bu durumda, size bir sınır dışı edilme bildirisi gönderilir.

Sınır dışı edilmenin sonuçları nelerdir?

Eğer sınır dışı edilirseniz, İkamet Yasası’nın 11. maddesine göre size resmi giriş ve ikamet yasağı verilecektir. Böyle bir yasağa yeniden giriş yasağı da denir ("Wiedereinreisesperre"). Yasak sınır dışı edilmenizle başlar ve genellikle beş yıl geçerlidir. Ancak, bir suçtan mahkum edildiyseniz veya Almanya'daki kamu düzeni ve güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğunuz düşünülüyorsa, bu süre on yıla kadar uzatılabilir. Yeniden giriş yasağı sadece Almanya'yı değil, tüm Schengen ülkelerini kapsar. Güncel Schengen ülkerini öğrenmek için auswaertiges-amt.de sayfasına bakabilirsiniz. Yasağa rağmen Schengen eyaletlerinden birine gitmeye çalışırsanız, girişiniz reddedilecektir.

Buna ek olarak, pasaportunuza “sınır dışı edildi” ("Abgeschoben") ibaresi basılır.

Lütfen unutmayın: Yasalara aykırı olmasına rağmen size sınırsız giriş ve kalma yasağı verilmiş olabilir. Bu durumda, örneğin Pro Asyl veya başka danışma merkezlerinden yardım alabilir ve avukatlara ulaşabilirsiniz. Yakınlarınızdaki danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz.

Sınır dışı edilirken ne yapabilirim?
 • Avukatınızı arayın ve bir danışma merkezini ya da yardım kuruluşunu yakın zamanda gerçekleşecek sınır dışı edilme durumunuz hakkında bilgilendirin. Yakınlarınızdaki danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz. Kaldığınız merkezdeki bir komşunuzdan veya orada görevli personelden yardım isteyebilirsiniz. Konaklama merkezindeki bir komşunuzun ya da oradaki personelin size yardımcı olması için, bu kişiye vekaletname vermeniz gerekir. Vekaletnamesi olan kişi daha sonra bir avukat tutabilir ve yaklaşan sınır dışı edilmenizi geçici olarak durdurmak için sizin adınıza idari makama acilen temyiz başvurusunda ("Eilantrag") bulunabilir.
 • Sınır dışı gözlemcisini (“Abschiebungsbeobachter*innen”) yakın zamanda gerçekleşecek sınır dışı edilmenizle ilgili bilgilendirin ve yardım isteyin. Frankfurt, Düsseldorf, Berlin ve Hamburg'daki havaalanlarında sınır dışı gözlemcileri bulunmaktadır. Sınır dışı edilmeden kısa bir süre önce gözaltına alındığınız ("Ausreisegewahrsam") veya sınır dışı öncesi gözaltı merkezine ("Abschiebungshaft") yerleştirildiğiniz takdirde, bu gözlemciler sizin için bir avukat bularak yardımcı olurlar. Sınır dışı edilme gözlemcilerinin iletişim bilgilerini bu web sitesinde bulabilirsiniz.

Sınır dışı edilmenizi önlemek için hızlı hareket etmelisiniz. Olası sınır dışı edilme durumunuzu öğrenir öğrenmez bir avukata ve bir danışma merkezine başvurun. Eğer ilk sınır dışı edilme teşebbüsü başarısız olursa, yine de bir sınır dışı öncesi gözaltı merkezine ("Abschiebungshaft") yerleştirilebilirsiniz. Genel olarak, ilk başarısız denemeden sonra, hemen bir sonraki program planlanır.

Lütfen unutmayın: Sınır dışı edildiğiniz sırada yanınızda nakit para yoksa, polis size bir miktar vermek zorundadır.

Sınır dışı edildikten sonra ne yapabilirim?

Avukatınızla görüşmelisiniz. Avukatınız, sınır dışı edilmenizin yasal olarak haklı olup olmadığını kontrol edebilir, aksi takdirde, yasal değilse (örneğin, iltica başvurunuzun kararına karşı yaptığınız itirazınız henüz kararlaştırılmamışsa), Almanya'ya geri dönmenize izin verilebilir. Avukatınız yoksa, yardım için bir arkadaşınıza veya danışma merkezine danışın. Yardım için Pro Asyl veya başka danışma merkezlerine başvurabilirsiniz. Yakınlarınızdaki danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz.

Dublin Yönetmeliği kapsamında başka bir AB ülkesine gönderildiyseniz, lütfen yerel danışma merkezlerinden birine başvurun. Mülteciler ve Sürgündekiler için Avrupa Konseyinin hazırladığı bu dosyada, AB ülkelerinde bulunan danışmanlık merkezlerine ulaşabilirsiniz.

Önemli

Sınır dışı edilmelerden federal eyaletler sorumludur. Kimin sınır dışı edileceğine her eyalet bağımsız olarak karar verir. Bazı eyaletlerde çok fazla sınır dışı edilme vakası olurken, bazılarında bu durum daha az sayıda gerçekleşmektedir. Diğer federal eyaletlerde gerçekleşen sınır dışı edilmelerin çokluğu, sizin de bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunuz anlamına gelmez. Ancak olabilirsiniz de. Bu nedenle, seçenekleriniz hakkında erkenden bir yerden danışmanlık almak yararınıza olacaktır.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: