Duldung (Müsamaha Belgesi)

Güncelle 11.08.2023

Kimler Duldung alabilir?

İlke olarak, İkamet Yasası §60a uyarınca, ülkeden ayrılma zorunluluğu olan, ancak sınır dışı edilmenin önünde geçici engeller olan veya başka sebepler dolayısıyla Almanya’dan ayrılması mümkün olmadığına inanılan kişilere Müsamaha Belgesi (“Duldung”) verilir. Sınır dışı edilmenin önündeki engeller, örneğin ağır bir hastalık veya belge eksikliği gibi sebepleri içerebilir. Kalmanızı gerektiren diğer meşru nedenler arasında, örneğin, mesleki eğitime başlamak veya bir tedavi sürecinde olmak da yer alabilir.

Lütfen unutmayın: §60a'ya göre Duldung’a ek olarak, Ausbildungsduldung (Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi) veya Beschäftigungsduldung (Çalışma Sebebiyle Müsamaha Belgesi) gibi özel müsamaha belgeleri de vardır. Bunlar için farklı koşul ve kurallar geçerlidir. Bu konularda daha fazla bilgi almak için ‘Ausbildungsduldung (Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi)’ veya ‘Beschäftigungsduldung (Çalışma Sebebiyle Müsamaha Belgesi)’ bölümlerimize bakabilirsiniz. İkamet Yasası §60b uyarınca verilen "Duldung Light" ile ilgili detaylı bilgi için "Duldung Light: Kimliği Belirsiz Kişiler İçin Duldung" bölümümüze bakabilirsiniz.

 

Bilmem Gerekenler

Müsamaha Belgesi (Duldung) nedir?

Müsamaha Belgesi veya "Duldung" gerçek bir oturum izni değil, sınırlı bir süre için Almanya'da kalmanızı sağlayan geçici bir belgedir. Bu belgeye sahip olanlar, Almanya'da yasal olarak ikamet edebilirler, ancak ayrılma zorunlulukları da hâlâ geçerlidir. Bu belge sadece birkaç gün, hafta veya ay için verilir. Eğer sınır dışı edilme önündeki engeller veya ayrılmanıza mani olan diğer sebepler devam ederse, "Duldung" süreniz uzatılacaktır, aksi takdirde engeller devam etmediği sürece bu süre uzatılmaz. Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıda ”Duldung’un süresi ne kadardır?” başlığı altına bakabilirsiniz.

 

Müsamaha Belgesi (Duldung) alabilir miyim?

İlke olarak, iltica başvurunuz reddedildiğinde Almanya'yı terk etmeniz gerekir. Almanya'ya vize veya oturum izni olmadan girdiğiniz ve iltica başvurusunda bulunmadığınız takdirde de aynı durum geçerlidir. Ancak belirli koşullar altında, size Müsamaha Belgesi ("Duldung") verilebilir.

“Duldung" alabilirsiniz, eğer:

 • sınır dışı edilmenizin önünde bir engel varsa, yani yasal veya pratik nedenlerle sınır dışı edilmeniz mümkün değilse. Örneğin, pasaportunuz yoksa, sağlık sebeplerinden ötürü seyahat edemiyorsanız veya ülkenizle Almanya arasında bir uçuş bağlantısı yoksa. Böyle durumlarda kalmanıza müsamaha gösterilebilir, yani Yabancılar Dairesi size bir "Duldung" vermek zorundadır.
 • önemli insani ve kişisel nedenlerle Almanya'da kalmanız gerekiyorsa. Örneğin, okuldan mezun olmak üzereyseniz, tıbbi tedaviniz devam ediyorsa, Almanya'da hasta bir aile üyesine bakmak zorundaysanız ya da mesleki eğitiminiz veya üniversite eğitiminiz devam ediyorsa. Bu gibi durumlarda, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen Yabancılar Dairesi size bir "Duldung" („Ermessensduldung“) verebilir.
 • kamuyu ilgilendiren bir sebep dolayısıyla Almanya'da daha fazla kalmanız gerekiyorsa. Örneğin, bir dava için şahitlik etmeniz gerekiyorsa.
 • tamamlanması en az iki yıl süren bir mesleki eğitime ("Ausbildung") veya ikili meslek eğitimine ("Duales Studium") başladıysanız. Bu gibi durumlarda size, size belli şartlar altında "Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi" (Ausbildungsduldung) verilecektir. Diğer müsamaha belgelerinin aksine, Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi eğitim boyunca geçerlidir, bu da genellikle iki ila üç yıl arası sürer. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi" (Ausbildungsduldung) bölümüne bakabilirsiniz. 
 • En az 12 aydır zaten Duldung belgesine sahipseniz, ülkenizden kimlik belgeleriniz varsa, en az 18 aydır haftada en az 35 saat çalışıyorsanız, sosyal hizmetlerden faydalanmıyorsanız, A2 veya daha yüksek bir seviyede Almanca dil bilginiz varsa ve 01.08.2018'den önce Almanya'ya geldiyseniz. Tüm bu gereklilikleri yerine getirdiğiniz takdirde, 30 aylık bir Duldung alabilirsiniz. Bu tür bir Duldung „Beschäftigungsduldung“ yani Çalışma Sebebiyle Müsamaha Belgesi olarak adlandırılır.
 • Kaldığınız federal eyaletteki İçişleri Bakanlığı veya Federal İçişleri Bakanlığı, sizin ülkenizden gelenler için sınır dışı edilmeye ilişkin ulusal yasak çıkardıysa. Ancak, böyle bir karar nadiren ve sadece akut felaket durumlarında çıkarılır. Örneğin, ülkenizde kıtlık yaşanıyorsa.

Seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek ve size bir müsamaha belgesi verilip verilmeyeceğini öğrenmek için bir danışma merkezine veya avukata başvurun. Yakınınızdaki danışma merkezlerini Yerel Bilgi sayfamızda bulabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girip iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık için arama yapabilirsiniz.

Bu belgeyle kaldığım süre boyunca sorumluluklarım ve haklarım nelerdir?

Müsamaha Belgesi ile kalan kişiler için birçok özel düzenleme vardır ve bu kişilerin hakları sınırlıdır. Bir "Duldung" sahibiyseniz:

 • Ancak Yabancılar Dairesi size  çalışma izni verirse çalışabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için ”Çalışma İzni” adlı bölüme bakabilirsiniz.
 • Mesleki eğitim programlarına katılabilir ya da üniversite eğitimi alabilirsiniz. İkili meslek eğitimi yapabilmek için de yine bir çalışma iznine ihtiyacınız vardır.
 • Entegrasyon kursuna katılma hakkına sahip değilsinizdir. Bununla birlikte, bir entegrasyon kursunda müsait bir yer bulursanız, kursa katılmak için BAMF’a başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için ”Entegrasyon Kursu” adlı bölüme bakabilirsiniz.
 • Jobcenter’dan sığınmacı desteği alırsınız.
 • İlke olarak, ebeveyn desteği ("Elterngeld") veya çocuk parası ("Kindergeld") alma hakkınız yoktur.
 • Devlet yardımı almadığınız sürece taşınmanıza izin verilmez.
 • İlke olarak, yurt dışına seyahat etmenize izin verilmez. Almanya dışına seyahat etmeniz "Duldung"unuzun iptal edilmesine ya da sonlandırılmasına yol açabilir.
 • Yabancılar Dairesine kimliğiniz ve vatandaşlığınız hakkında bilgi vermeli ve ilgili belgeleri sunmalısınız.
 • Yabancılar Dairesi, kimliğinizi belirlemek için gerekliyse akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan gelen verileri değerlendirebilir.

Müsamaha belgesi olanlar, kimliklerinin belirlenmesi ve sınır dışı edilmelerini mümkün kılmak için işbirliği yapmakla yükümlüdürler. Buna "işbirliği yapma yükümlülüğü”(Mitwirkungspflicht) denir. Örneğin, yetkililer, kendi ülkenize bir pasaport başvurusunda bulunmanızı isteyebilirler. Pasaport için başvurmazsanız, Yabancılar Dairesi İkamet Yasası §60b AufenthG uyarınca size bir Duldung verebilir. Bu, üzerinizde birçok olumsuz etkisi olan bir müsamaha belgesidir. Ek olarak, sığınmacı yardımlarınız azaltılabilir. Ve hatta kendinizi kovuşturmaya tabi kılabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Yabancılar Dairesi sizden işbirliği talep ettiği takdirde, bir danışma merkezinden veya hukuk bürosundan tavsiye alın. Her zaman her söyleneni yapmak zorunda değilsinizdir. Bir avukat veya danışma merkezi, ne yapmanız gerektiğini ve sonucunda neyle karşılaşacağınızı size söyleyebilir. Yakınınızdaki danışma merkezlerini Yerel Bilgi sayfamızda bulabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girip iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık için arama yapabilirsiniz.

Duldung’un süresi ne kadardır?

Duldung genellikle sadece kısa bir süre için geçerlidir. Genellikle bir, üç veya altı ay geçerlilikleri olur ve daha sonra uzatılması gerekir. Sınır dışı edilmeniz hala mümkün değilse, süresi uzatılacaktır. Duldung’un süresi, yıllar boyunca tekrar tekrar uzatılabilir. Duldung alma nedeniniz artık geçerli değilse ve Duldung almak için yeni bir nedeniniz yoksa, Duldung'unuz uzatılmayacaktır. Bu durumda sınır dışı edilme riski vardır.

Lütfen unutmayın: Duldung üzerinde belirtilen tarih, o zamana kadar sınır dışı edilmeyeceğinizi garanti etmez. Pek çok Duldung, belirli bir olay meydana geldiği takdirde Duldung’un geçerliliğini yitireceğine dair bir yazı içerir. Bu olay, örneğin tıbbi tedavinizin bitmesi veya pasaportunuzun gelmesi olabilir. Duldung alma nedenleriniz artık mevcut değilse, Yabancılar Dairesi Duldung'unuzu herhangi bir zamanda iptal edebilir. Örneğin, ülkenize uçuş bağlantısı olmadığı için bir Duldung aldıysanız ve bu uçuş bağlantısı şu anda mevcutsa, Yabancılar Dairesi Duldung'unuzu iptal edebilir. Duldung geçerliliğini kaybeder ve sınır dışı edilebilirsiniz.

Duldung sahibi olmama rağmen sınır dışı edilebilir miyim?

"Duldung" oturum izni değil, daha çok sınır dışı edilme durumunuzun askıya alınmasıdır. Bir "Duldung" sahibi olmak Almanya'dan ayrılma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz, ancak sadece belirli bir süre için erteler.

"Duldung"unuzun sona ermesinden veya iptalinden sonra, ilke olarak sınır dışı edilebilirsiniz.  Bu sınır dışı edilme durumu aniden ve size herhangi bir ihbarda bulunmadan gerçekleştirilebilir.  Ancak bir yıldan uzun bir süredir "Duldung" sahibiyseniz, yetkililer en az bir ay öncesinden sizi sınır dışı edilme konusunda bilgilendirmek zorundadırlar.  Bu durumda, size sınır dışı edilme bildirisi gönderilir. Ancak bu, §60b'ye göre Duldung'a sahip kişiler için geçerli değildir.

Duldung almak için nerede ve nasıl başvuru yapabilirim?

Sizin için sorumlu yabancılar dairesine giderek "Duldung" almak için başvuruda bulunabilirsiniz.  Bu başvuru için randevu almanız ve ihtiyacınız olan tüm belgeleri yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Örneğin, "Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi" ("Ausblidungsdudldung") için başvuruda bulunmak istiyorsanız, mesleki eğitim sözleşmenizi ve gerekirse Zanaatkarlar Odası ("Handwerkskammer") veya Ticaret ve Sanayi Odasından ("Industrie- und Handelskammer") bir onay yazısı getirmeniz gerekir.

Eğer sınır dışı edilmeniz pratik veya hukuki nedenlerle mümkün değilse, size otomatik olarak Müsamaha Belgesi verilir, yani bunun için şahsen başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. Yabancılar Dairesi, örneğin seyahat edememe durumunuz gibi konular hakkında bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, Yabancılar Dairesini her zaman ilgili tüm olaylardan haberdar etmeniz zorunludur. Önceden bir danışma merkezinden veya bir avukattan tavsiye almak sizin yararınıza olacaktır.

Sizden sorumlu Yabancılar Dairesini bulmak için bamf.de adresine bakabilirsiniz.

Duldung sahibi olarak evlenebilir miyim?

Duldung sahibi olma durumu, kendi başına evliliğe engel değildir. Ancak bir Alman evlendirme dairesinde evlenmek için pasaport dahil bir dizi belgeye ihtiyacınız vardır. Duldung almanızın nedeni pasaportunuzun olmaması ise, mutlaka önceden bir danışma merkezinden veya bir avukattan tavsiye almalısınız. Evlilik hakkında daha fazla bilgi almak için “Almanya’da Evlenmek” bölümümüze bakabilirsiniz.

Duldung sahibi olarak oturum izni alabilir miyim?

Almanya'da pek çok insan Duldung ile yıllarca yaşıyor. Ancak Duldung sahibi olan kişilerin oturum izni alma imkanları da vardır. Bununla ilgili daha fazla bilgi için “Duldung Sahipleri İçin Kalma Hakkı" bölümümüze bakabilirsiniz.

Yeni: 31 Aralık 2022'den itibaren, “Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatından (Chancen-Aufenthaltsrecht) faydalanmak mümkün. Ancak, en geç 31 Ekim 2022 tarihine kadar Almanya'da en az beş yıl yaşamış olmanız gibi katı bir şartı vardır. Bu 18 aylık bir oturum iznidir. Bu süre zarfında bir pasaport almaya çalışabilir ve böylece 18 ay sonra güvenli bir oturum izni alabilirsiniz. Daha fazla bilgiye “Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht)” bölümünde ulaşabilirsiniz.

Nereden destek ve danışmanlık alabilirim?

Duldung sahibiyseniz, kesinlikle bir danışma merkezinden veya bir avukattan tavsiye almalısınız. Her dava birbirinden farklıdır. Yakınınızdaki danışma merkezlerini Yerel Bilgi sayfamızda bulabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girip iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık için arama yapabilirsiniz.

Önemli

Pasaportu olmayan ve yeni bir pasaport alamayan insanlar için Duldung verilen kişilere, İkamet Yasasının 60b maddesi uyarınca  "kimliği belirsiz kişiler için Duldung", yani "Duldung Light" verilir. Eğer böyle bir Duldung belgesine sahipseniz, bu size beraberinde birçok dezavantaj getirecektir. Bu konuda detaylı bilgi için "Duldung Light: Kimliği Belirsiz Kişiler İçin Duldung" bölümümüze bakabilirsiniz.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: