Duldung Light: Kimliği belirsiz kişiler için Duldung

Güncelle 08.09.2023

Duldung Light beni nasıl etkiler?

Pek çok farklı şekilde Müsamaha Belgesi yani "Duldung" alabilirsiniz ve §60b İkamet Yasasına göre Duldung Light, "kimliği belirsiz kişiler için Duldung" bunlardan biridir. Duldung Light, §60a İkamet Yasasına göre "normal" Duldung'un özel bir şeklidir ancak çalışma yasağı dahil olmak üzere kendine özgü başka getirileri vardır. 60b İkamet Yasasına göre "kimliği belirsiz kişiler için Duldung" genellikle "Duldung Light" olarak adlandırılır. Bu bölümde kimlere "Duldung Light" verildiğini, bunun ne anlama geldiğini ve §60b'ye göre bir Duldung aldığınızda neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Duldung hakkında (§60a'ya göre) genel bilgileri "Duldung" bölümümüzde bulabilirsiniz. Özel Duldung türleri hakkında daha fazla bilgi için "Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi" (Ausbildungsduldung) ve "Çalışma Sebebiyle Müsamaha Belgesi" (Beschäftigungsduldung) bölümlerimize bakabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht) ile ilgili bilgileri "§60b İkamet Yasasına göre Duldung sizi nasıl etkiler?" ve "Duldung Light’tan normal Duldung'a nasıl geçebilirim?" başlıklarının yanı sıra "Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht)" bölümümüzde bulabilirsiniz.

Bilmem Gerekenler

Şu anda §60b İkamet Yasasına göre bir Duldung'a sahip miyim?

Duldung türünüz, Duldung belgenizde belirtilmiştir. Size §60b'ye göre Duldung verildiğinde, belgede aşağıdaki cümleleri görebilirsiniz:

 • "für Personen mit ungeklärter Identität" (kimliği belirsiz kişiler için)
 • „Erlischt bei Besitz eines zur Ausreise bzw. Rückführung in den Herkunftsstaat berechtigenden Dokumentes "(Menşe ülkenize gitmenize veya geri dönmenize izin veren bir belgeniz varsa sona erer)
 • "Erwerbstätigkeit nicht gestattet (§60b Abs. 5 S. 2 AufenthG)" ("Çalışmaya izin verilmez (§60b/5/2, İkamet Yasası)") ve "Bei Verstößen droht Unternehmer / Arbeitgeber Bußgeld bis zu 500.000 € " (İhlal durumunda, girişimciler / işverenler 500.000 avroya kadar para cezasına çarptırılır )
 • "Wohnsitznahme in… erforderlich" ("Oturum ... gerekli")
§60b İkamet Yasasına göre Duldung kimlere verilir?

Yabancılar Dairesi, belgeyi düzenlerken veya uzatırken genel olarak bir Duldung almaya hakkınız olduğu sonucuna vardığında, İkamet Yasası §60a uyarınca bir Duldung için tüm gereklilikleri karşılayıp karşılamadığınızı kontrol eder. Karşılamıyorsanız, İkamet Yasası §60b’ye göre "Duldung Light" alıp alamayacağınızı kontrol eder – bu aynı zamanda aşağıdaki durumlarda sınır dışı edilme işleminiz gerçekleşemeyeceği anlamına gelir:

 • Kimliğiniz veya uyruğunuz konusunda yetkilileri yanlış yönlendirdiyseniz, örneğin onlara gerçek menşe ülkenizi söylemediyseniz veya gerçek bir pasaport ibraz etmediyseniz.
 • Yanlış bilgi verdiyseniz.
 • Pasaportunuz yok ve pasaport almak için çaba sarf etmediyseniz. Buna "pasaport tedarik yükümlülüğü" ("Passbeschaffungspflicht") denir.

Önemli: §60b, aşağıdaki durumlarda sizin için geçerli değildir:

 • Size Duldung verilmesi için başka nedenler (örneğin bir hastalık) varsa. "Duldung Light" için, hile, yanlış bilgi veya pasaport almaya çalışmama, sınır dışı edilememenizin tek nedeni olmalıdır.
 • Reşit değilseniz. 18 yaşından küçük bireyler hile, yanlış bilgi veya pasaport eksikliğinden sorumlu değildir - ebeveynleri veya velileri sorumludur.
 • Mesleki eğitim sebebiyle Duldung'a ("Ausbildungsduldung") veya çalışma sebebiyle Duldung'a ("Beschäftigungsduldung") sahipseniz veya bunlardan birine zaten başvurunuzu yaptıysanız ve tüm gereksinimleri karşılıyorsanız.

Lütfen unutmayın: Yabancılar Dairesi işbirliği yapma yükümlülüğünüzü size bildirmeli ve size pasaport başvurusu yapma fırsatı vermelidir. Ancak pasaport başvurusunda bulunamazsanız veya pasaport almak için çaba harcadığınızı kanıtlarsanız, Yabancılar Dairesi §60b'ye göre size bir Duldung verebilir.

Pasaport tedarik yükümlülüğü ("Passbeschaffungspflicht") nedir?

İlke olarak, "kimliği belirsiz" kişiler bir pasaport almakla yükümlüdür ve bunu yapmak için ellerinden geleni yapmaları beklenir, ancak makul olduğu sürece. Genelde pasaport almak için aşağıdaki adımlar makul olarak kabul edilir:

 • Elçiliği şahsen ziyaret etmek ve ayrıca parmak izlerini veya diğer kimlik belirleme kriterlerini (örneğin fotoğraflar, ölçümler) sunmak.
 • Bir gönüllülük bildirgesi ("Freiwilligkeitserklärung"). Bir gönüllülük bildirgesi, gerekirse kendi ülkenize gönüllü olarak dönmeye istekli olduğunuzu belirtir. Birçok ülke, size (kendi ülkenizden) kimlik belgesi verebilmek için bu beyanı zorunlu kılar. Beyannameyi ülkenizin büyükelçiliğinde imzalamanız gerekir.
 • Görüşmelere katılmak.
 • Kimliğinizi netleştirmek için gerekli olan tüm gerçeklerin ve kanıtların iletilmesi.
 • Ülkenizde askerlik yapmaya genel olarak hazır olduğunuzu onayladığınız bir beyanda bulunmalısınız. Askerliğinizi yaptığınızı beyan etmek zorunda değilsiniz.
 • Pasaport harçlarının ve diğer masrafların ödenmesi.
 • Kendi ülkenizdeki irtibat kişilerinden doğum belgesi gibi belgeler almak.

Lütfen unutmayın: Yetkili makamlar sizden mantıksız bulduğunuz bir şeyi yapmanızı talep ederse, örneğin elçiliği ziyaret etme konusunda haklı bir korkuya sahip olduğunuz veya askerlik hizmeti hakkında bildirimde bulunamadığınız için, bir danışma merkezine başvurmalısınız. Bölgenizde yer alan danışma merkezlerinin adreslerine ulaşmak için "Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?” başlığı altına bakabilirsiniz.

Yetkililer talep ederse ve gelecekte farklı bir sonuç çıkması muhtemelse, pasaport almak için yukarıdaki işlemleri tekrarlamanız gerekir.

Önemli: Aşağıdaki durumlarda pasaport başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur:

 • §60/5 veya 7'ye göre yalnızca sağlık nedenlerine dayalı olmayan sınır dışı etme yasağınız varsa.
 • İltica prosedürünüz hâlen devam ediyorsa. Lütfen unutmayın: İltica prosedürünüz ancak iltica başvurunuzun reddi kesinleştiğinde (rechtskräftig) tamamlanır.
Pasaport başvurusunda bulunduğumu nasıl kanıtlarım?

Pasaport alamamakla suçlanmaktan kaçınmak için, Yabancılar Dairesini çabalarınız konusunda ikna etmeniz gerekir. Yani hemen bir pasaport göstermeniz gerekmez, pasaport almaya çalıştığınızı ispat etmeniz yeterlidir. Olası kanıtlar, örneğin, elçilikten bir randevu onayı, büyükelçilikten gelen bir mektup veya ülkenizdeki ilgili bir irtibat kişisine yazılan bir mektup olabilir. Elçilik ziyaretlerinizin fotoğraflarıyla da uğraşlarınızı kanıtlamaya çalışabilirsiniz. Kanıtlar çaba gösterdiğinizi kanıtlarsa, işbirliği yapma yükümlülüğünüzü yerine getirmişsinizdir. Bu durumda, §60b artık sizin için geçerli değildir ve §60a'ya göre bir Duldung alırsınız. "Duldung" bölümümüzde §60a'ya göre bir Duldung sahibi olarak haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Thüringen Mülteci Konseyi, çabalarınızı belgelemek için şablon olarak kullanabileceğiniz bir örnek geliştirdi. Bu şablonu "Arbeitsshilfe Mitwirkungspflichten" adlı PDF'nin son sayfalarında bulabilirsiniz.

Eğer herhangi bir kanıtınız yoksa, ancak Yabancılar Dairesi çaba sarf ettiğinize inanıyorsa, sizden "eidesstaatliche Versicherung" olarak bilinen bir “yemin yerine geçen beyan” çıkarmanızı isteyebilirler. Bir "eidesstaatliche Versicherung" veya "Versicherung an Eides Staat", bir kişinin belirli bir beyanın doğru olduğunu onayladığı belirli bir beyandır. Böyle bir beyan verdikten sonra, işbirliği yapma yükümlülüğünüzü yerine getirmiş olursunuz. Bu, §60b'nin artık sizin için geçerli olmayacağı anlamına gelir. Lütfen unutmayın: Çabalarınızı yemin yerine geçen beyan yoluyla kanıtlama fırsatını elde edip etmeyeceğinize karar vermek Yabancılar Dairesine bağlıdır. Bu da böyle bir hakkınız olmadığı anlamına gelir.

Önemli: Yalan beyanda bulunursanız, kovuşturmaya tabi tutulur ve hapis veya para cezası ile cezalandırılabilirsiniz.

§60b İkamet Yasasına göre Duldung sizi nasıl etkiler?

 §60b uyarınca bir Duldung'unuz olduğunda, dikkate almanız gereken bazı doğrudan yasal çıkarımlar vardır.

"Duldung Light" sahiplerinin:

 • Çalışmasına izin verilmez.
 • Başka bir bölgeye taşınmasına izin verilmez.
 • Sığınmacı yardımları azalır. Yani devletten daha az mali yardım alırlar.
 • Daha sonra §25a veya §25b'ye göre oturum izni veya süresiz oturum izni gibi Duldung'lu kişiler için olan oturum izni başvurusunda bulunmak isterlerse, "Duldung Light" ile ülkede geçirdikleri aylar veya yıllar bu süreye katılmaz. Duldung'lu kişiler için oturum izinleri hakkında daha fazla bilgi için "Duldung Sahipleri İçin Kalma Hakkı" bölümümüze bakabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Pasaport almak için çaba göstermemek idari bir suçtur. Ve 5000 €'ya kadar para cezası ile cezalandırılabilir.

Yeni: Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht)

31 Aralık 2022'den itibaren, "Duldung light" ile yeni çıkan Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatından (Chancen-Aufenthaltsrecht) (§104c İkamet Yasası) yararlanma imkanına sahipsiniz. Bu geçici oturum izni ile çalışabilir ve hatta taşınabilirsiniz. Ancak, en geç 31 Ekim 2022 tarihine kadar Almanya'da en az beş yıl yaşamış olmanız gibi katı bir şartı vardır. "Duldung light" sahibi olarak geçirilen zaman da dikkate alınacaktır. Daha fazla bilgiye “Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht)” bölümünde ulaşabilirsiniz.

Duldung Light’tan normal Duldung'a nasıl geçebilirim?

Size verilen Duldung Light'tan (§60b) kurtulmak için pasaport almak adına inandırıcı bir çaba sarf etmeniz gerekir. Pasaport almaya çalıştığınızı kanıtladığınız anda, işbirliği yapma yükümlülüğünüzü yerine getirmiş olursunuz. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için yukarıdaki "Pasaport başvurusunda bulunduğumu nasıl kanıtlarım?” başlığı altına bakabilirsiniz. İşbirliği yapma yükümlülüğünüzü yerine getirir getirmez, §60a'ya göre "normal" Duldung'a geçebilirsiniz. Ve yine §60a'ya göre Duldung sahiplerinin sahip olduğu haklara sahip olursunuz. Bununla ilgili daha fazla bilgi için "Duldung" bölümümüze bakabilirsiniz.

Önemli: 31 Aralık 2022'den itibaren, artık Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht) var. Eğer 31 Ekim 2022 tarihine kadar Almanya'da en az beş yıl yaşadıysanız, Duldung Light’tan çıkmanız daha kolay olacaktır: Bu durumda Duldung'a geri dönmek için pasaport başvurusunda bulunmanız gerekmez. Şartları karşıladığınız takdirde doğrudan Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht) için başvurabilirsiniz. Bu 18 aylık bir oturum iznidir. Bu süre zarfında pasaport almaya çalışabilir, böylece 18 ay sonra güvenli bir oturum izni alabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiye “Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatı (Chancen-Aufenthaltsrecht)” bölümünde ulaşabilirsiniz.

Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?

§60b uyarınca bir Duldung'unuz varsa (veya buna uygunsanız), bir danışma merkezinden veya avukattan tavsiye almalısınız. §60b uyarınca bir Duldung, kaçınmanız gereken birkaç olumsuz etkiye sahiptir. Bu nedenle, Yabancılar Dairesinin pasaport almak için sizden ne tür bir işbirliği isteyebileceğini ve bunların sizin için ne gibi sonuçları olabileceğini öğrenmeniz gerekir. Örneğin, Duldung'a sahip birçok kişi, pasaport göstermeleri halinde sınır dışı edileceklerinden korkuyor. Diğerleri içinse pasaport almak çok zor hatta imkansız. Bu nedenle, her bireyin durumuna özel danışmanlık alması önemlidir. Diğerleri içinse pasaport almak çok zor hatta imkânsız. Bu nedenle, her bireyin durumuna özel danışmanlık alması önemlidir. Yakınınızdaki danışma merkezlerini Yerel Bilgi sayfamızda bulabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girip iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık için arama yapabilirsiniz.

Önemli

§60b İkamet Yasasına göre bir Duldung sahibi olarak geçirdiğiniz zamanlar "Vorduldungszeiten" olarak sayılmaz. Bu, daha sonra Duldung'lu kişiler için oturum izni başvurusunda bulunmayı başarırsanız, örneğin §25a veya §25b'ye göre oturum izni veya süresiz oturum izni, (§60b'ye göre Duldung ile birlikte) geçirdiğiniz ay veya yılların sayılmayacağı anlamına gelir. Eğer Duldung sahipleri için Oturum Hakkı Fırsatından (Chancen-Aufenthaltsrecht) yararlanmak istiyorsanız, Duldung light’a (§60b AufenthG'ye göre) sahip olduğunuz süre dikkate alınacaktır.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: