Sözlük

İlticadan vizeye ihtiyacınız olan bütün terimlerin açıklamaları burada.

A

Abschiebung (Sınır dışı etme)

Asyl (İltica)

Aufenthaltsgesetz (İkamet Yasası)

Aufenthaltstitel (Oturum izni)

Ausländerbehörde (Yabancılar Dairesi)

B

Blaue Karte EU (AB Mavi Kart)

BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Federal Göç ve Mülteciler Dairesi)

Bundesland (federal eyalet)

D

Daueraufenthalt (Sürekli oturum)

Dublin-Verfahren (Dublin Prosedürü)

Duldung (sınır dışı edilme durumunun geçici olarak askıya alınması)

E

EAE, Erstaufnahmeeinrichtung (ilk varış merkezi veya başlangıç ​​konaklama tesisi)

EASY

Einbürgerung (vatandaşlığa geçiş)

Ergänzungspfleger (yardımcı bakıcı)

F

Flüchtlingsstatus (mülteci statüsü))

Folgeantrag (müteakip dilekçe)

I

Identitätsnachweis (kimlik kanıtı)

Integrationskurs (entegrasyon kursu)

K

Königsteiner Schlüssel

N

Niederlassungserlaubnis (yerleşim izni)

P

Politisch Verfolgte (siyasi zulüm mağdurları)

S

Sichere Herkunftsstaaten (güvenli menşe ülkeler):

Subsidiärer Schutz (geçici koruma)

V

VG, Verwaltungsgericht (idare mahkemesi)

Visum (vize)