Koronavirüs (COVID-19)

Bilmem Gerekenler

Koronavirüs Almanya’ya ulaştı ve gündelik hayatlarımız her gün başka bir gelişmenin etkisi altına giriyor. Federal Hükümet, salgını mümkün olan en etkili şekilde kontrol edebilmek amacıyla federe eyaletlerle daimi olarak eşgüdüm içerisinde hareket ediyor.