Mülteciler İçin Sağlık Hizmeti

Haklarım nelerdir?

Almanya'da herkes temel tıbbi bakım hakkına sahiptir. Ancak, sağlık hizmetleri ve tıbbi tedavinin kapsamı, oturum durumunuza ve Almanya'daki kalış sürenize bağlıdır.

Oturum iznine sahip olan mülteciler genellikle bir sağlık sigortası programına dahil olurlar ve bu nedenle bu sigorta şirketlerinin sağladığı tüm hizmetlerden faydalanma hakları olur.  "Sağlık Sigortası" bölümümüzde, Alman sağlık sigortası programları hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Federal Mülteciler Yardım Yasası’na ("Asylbewerberleistungsgesetz") göre, yardım alan mültecilere ayrıca sağlık hizmeti de verilmektedir. Ancak, söz konusu yasada da belirtildiği üzere, sağlanan sağlık hizmetinin kapsadıkları sınırlıdır ve sağlık hizmetlerine erişim genellikle sadece ilgili makamlarda geçerlidir. İltica prosedürünüz hâlen devam ediyorsa veya Müsamaha Belgesine ("Duldung") ya da sınır geçiş belgesine ("Grenzübertrittsbescheinigung") sahipseniz, siz de bu gruba dahilsinizdir. Bu gruba giren sığınmacılar, ne zamandır Almanya'da yaşadıklarına bağlı olarak iki alt gruba ayrılırlar:

  • 18 aydan daha az bir süredir Almanya'da olan insanlar
  • 18 aydan fazla bir süredir Almanya'da olan insanlar

Ne tür bir sağlık hizmeti alma hakkım var?

18 aydan az bir süredir Almanya’dayım

18 aydan fazla bir süredir Almanya’dayım

Nasıl doktor bulurum?

Psikiyatrik tedaviler karşılanır mı?

Yasal belgelerim yoksa ne yapmalıyım?

Acil durumlarda ne yapabilirim?

Önemli

Doktorların, izniniz olmadan sizinle ilgili hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla veya resmi makamlarla paylaşma hakları yoktur. Bu kural tıbbi gizlilik ilkesi veya "ärztliche Schweigepflicht" olarak bilinir.