İlticam Reddedildi

Güncelle 01.02.2023

Ne yapabilirim?

BAMF iltica başvurunuzu reddederse, Almanya'dan ayrılmanız istenecektir. "Basit ret” ("einfachen Ablehung") alan mültecilerin 30 gün içinde ülkeden ayrılmaları gerekir. İltica başvurunuzdan (Dublin Yönetmeliğine göre) başka bir Avrupa ülkesi sorumlu değilse „basit ret“ alabilirsiniz ve böyle bir durumda, BAMF sizin onları kandırdığınızı veya iltica sebebinizin ekonomik nedenlere dayandığını varsaymaz. Eğer iltica talebiniz “kabul edilemez” (“unzulässig”) veya “temelsiz olduğu açık olan” („offensichtlich unbegründet“) olarak reddedilirse, Almanya'dan gönüllü olarak ayrılmak için sadece bir haftanız vardır. İltica başvurunuz, Dublin Yönetmeliği nedeniyle iltica prosedürünüzden bir başka AB ülkesinin sorumlu olması nedeniyle, “kabul edilemez" olarak reddedilebilir. Örneğin, BAMF, hikayenizde çelişkiler olduğunu düşünürse ve ülkenizden ayrılma sebeplerinizin ekonomik nedenlere dayandığına inanırsa, iltica başvurunuzu "açıkça temelsiz" olarak reddedebilir.

Gönüllü olarak ayrılmanız için ne kadar zamanınız olduğunu öğrenmek için, BAMF'dan aldığınız ret bildirimini kontrol edin. Ülkeyi terk etmeniz için size verilen süre, bildirimi aldığınız tarihten itibaren başlar. Reddedilme bildirimini aldığınız zarfın üzerinde, mektubu teslim aldığınız tarihi bulabilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde Almanya’yı terk etmezseniz, sınır dışı edilebilirsiniz, yani polis ve yabancılar dairesinden gelecek yetkililer, sizi yaşadığınız yerden alıp geldiğiniz ülkeye geri gönderebilirler.

Her durumda, BAMF'dan bir ret bildirimi aldığınız takdirde, bir avukat veya danışma merkezinden tavsiye almanız faydalı olacaktır. Gönüllü dönüş veya sınır dışı edilmek son seçenekleriniz değildir davanıza devam etmek için başka yapabilecekleriniz vardır. En önemlilerini sizin için aşağıda sıraladık.

Seçeneklerim nelerdir?

İtiraz

BAMF kararına karşı yasal itiraz da bulunabilirsiniz. İtirazınızdan sonra mahkeme, iltica, mülteci statüsü, geçici koruma veya sınır dışı edilme yasağına karşı oturum izni alıp almayacağınıza karar verir. Bir danışma merkezi veya avukat, sizin durumunuzda yasal bir işlem yapmanın mantıklı olup olmadığını ve hangi adımları atmanız gerektiği konusunda size yardımcı olabilir. Yakınınızda bulunan, bu konuda uzman avukat ve danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz. Dava masrafları devlet tarafından karşılanabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi almak için "Hukuki Yardım" bölümümüze bakabilirsiniz.

"Basit" ret ("enifachen Ablehung") alan mültecilerin, karşı dava açmak için iki hafta süreleri vardır. Ülkeyi terk etmeniz için size verilen süre, BAMF’dan gelen bildirimi aldığınız tarihten itibaren başlar. Reddedilme bildirimini aldığınız zarfın üzerinde, mektubu teslim aldığınız tarihi bulabilirsiniz, bu nedenle daha sonra teslim aldığınız tarihi kanıtlayabilmek için zarfı güvenli bir yerde saklamayı ihmal etmeyin. Eğer başvurunuz "kabul edilemez" ("unzulässig") veya “temelsiz olduğu açık olan" („offensichtlich unbegründet”) gibi gerekçelerle reddedilirse, yetkili idare mahkemesine başvurmak ve "acil temyiz" ("Eilantrag") yapmak için bir hafta süreniz vardır. Mahkeme acil temyizi kabul ederse, bu yasal süreç boyunca Almanya'da kalabilirsiniz. İtirazınız kabul edilmediği takdirde, şikâyetiniz devam etmesine rağmen sınır dışı edilebilirsiniz.

Dikkat: Başvurunuz Dublin yönetmeliği sebebiyle, "kabul edilemez" ("unzulässig") olarak reddedildiğinden dolayı acil temyize gittiğiniz takdirde, altı aylık transfer süreciniz baştan başlayacaktır. Temyize gitmeden önce bir avukata danışmayı ihmal etmeyin. Bu konuda daha fazla bilgi almak için “Dublin Prosedürü” bölümümüze bakabilirsiniz.

Bir danışma merkezine gidecek veya avukatla görüşecek vaktiniz yoksa, yetkili idare mahkemesine gidip şikayetinizi şahsen yazılı veya sözlü olarak iletebilirsiniz. Reddedilme nedenize göre örnek temyiz formlarına buralardan ulaşabilirsiniz: basit ret için"kabul edilemez” olarak verilen ret için ve “açıkça temelsiz” ” olarak verilen ret için. Davanızla ilgilenen idari mahkeme, BAMF'dan aldığınız reddedilme bildiriminde belirtilir. Her idari mahkemede, temyiz konusunda size yardımcı olabilecek bir hukuk uzmanı ("Rechtsantragstelle") bulunmaktadır. Mahkemeye itirazınızı şahsen yapmış olmanıza rağmen hâlâ bir avukata gitmeniz gerektiğini unutmayın. Yaptığınız temyizden sonra, artık mahkemeye BAMF'ın kararının neden yanlış olduğunu açıklamak için iki haftanız ve bunu yaparken size yardımcı olması için bir avukat asistanına ihtiyacınız vardır.

"Basit" ret durumunda veya anında temyiz talebiniz kabul edildiği takdirde, mahkeme işlemleri boyunca sınır dışı edilmemeniz gerekir. Mahkeme, davanızı sonuçlandırana kadar geçici oturum izninizi ("Aufenthaltsgestattung") koruyabilir ve sığınmacı yardımı almaya devam edebilirsiniz. Mahkemenin bir karara varması genellikle uzun zaman alır. Bir yıl veya daha fazla beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu zamanı Almanca öğrenmek ve örneğin bir mesleki eğitim programına başlamak için kullanın.

Temyizde bulunduktan sonra, İdare Mahkeme ülkenizi terk etmenizin nedenlerini ve BAMF’ın verdiği kararı bir kez daha inceler, yani hâkimler duruşmanızın tutanaklarını okur, kanıtlarınızı gözden geçirir ve daha sonra sizi mahkeme duruşmasına davet ederler. Burada sizinle tekrar bir görüşme yapılır. Bütün bunlardan sonra, mahkeme iltica başvurunuz hakkında bir karar varır:

  • Hâkim, sığınma hakları, mülteci statüsü, geçici koruma veya sınır dışı edilmeye ilişkin ulusal yasak şartlarını karşıladığınıza kanaat getirdiği takdirde, BAMF'ın reddi iptal edilir ve oturum izni alırsınız.
  • Hâkim, BAMF’ın kararını onaylar ve sizi herhangi bir korunma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmezse, şikayetiniz reddedilir ve Almanya'yı terk etmeniz üzerine verilen karar geçerli kalır.

İdare mahkeme bir karara vardığında, iltica prosedürünüzün genellikle sonuçlandığı kabul edilir. Hâkim BAMF’ın kararını onaylarsa, avukatınız itirazda bulunmak için onay başvurusunda da bulunabilir ("Zulassung der Berufung"). Yüksek İdare Mahkemesi ("Oberwaltungsgericht") avukatınızın talebini kabul ederse, iltica başvurunuz tekrar incelenir ancak Yüksek İdari Mahkemenin bu itiraz taleplerini nadiren onayladığını unutmamalısınız. Temyiz talepleri, örneğin, kritik sorular (örneğin ülkenizi terk etme nedenleriniz hakkında) cevapsız kaldığında ya da hâkimlerin bir konuda çok farklı bakış açılarına sahip olduğu durumlarda kabul edilir.

Müteakip İltica Başvurusu („Asylfolgeantrag “)

Ülkenizde maruz kaldığınız işkence ilgili yeni kanıtlar veya devletin durumuyla ilgili yeni koşullar ortaya çıkarsa (örneğin hükümetin değişmesi gibi), yeni bir iltica başvurusunda bulunabilirsiniz, buna “Asylfolgeantrag” yani müteakip iltica başvurusu denir. Ayrıca, daha önce fark edilmemiş ciddi bir savaş travmasından mustarip olmanız durumunda ya da menşe ülkenizde tedavi edilemeyen ciddi bir hastalığınızın olması durumunda da müteakip bir iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Bir danışma merkezi veya avukat, yeni bir sığınma başvurusunun makul ve yararlı olup olmadığı konusunda size tavsiyede bulunabilir. Yakınınızda bulunan, bu konuda uzman avukat ve danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz.

Müteakip iltica başvurusunu, kaldığınız ilk konaklama merkezinde bulunan BAMF'ın şube ofisinde şahsen yapmanız gerekir. Bu arada Almanya'dan ayrıldıysanız, en fazla altı ay boyunca tekrar bir konaklama merkezinde kalmanız gerekir. Bir sığınmacı olarak, konut kısıtlamaları tekrar sizin için geçerli olacaktır,  örneğin Yabancılar Dairesinden izin almadıkça yaşadığınız şehri terk edemezsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için "Geçici İkamet İzin Belgesi (Aufenthaltsgestattung)" bölümüne bakabilirsiniz.

Müsamaha Belgesi (“Duldung”)

Bazen sınır dışı edilmenizin önünde bazı engeller vardır- örneğin, sığınmacı olarak, bir pasaportunuz olmayabilir veya bir seyahat engeliniz olabilir. Bu gibi durumlarda, size "Duldung" olarak bilinen bir müsamaha belgesi verilebilir. Müsamaha belgesi, oturum izni değil, ikame, geçici oturum izni yerine geçen bir belgedir ("Aufenthaltsgestattung"). "Duldung" sahibi kişiler, Almanya'da yasal olarak ikamet edebilir, ancak ayrılma yükümlülüğü geçerliliğini korumaya devam eder.

Devam eden tıbbi bir tedaviniz olması veya önemli bir ameliyat tarihi bekliyor olmanız durumunda, Yabancılar Dairesi, müsamaha belgesi aracılığıyla kalmanıza izin verebilir.

Okulunuzu bitirmek üzere olduğunuz ya da bir mesleki eğitim programına devam ettiğiniz takdirde, yine bir "Duldung" alabilirsiniz. En az iki yıl sürecek bir meslek eğitimine („Ausbildung”) başladığınız takdirde, Eğitim Amaçlı Müsamaha Belgesi („Ausbildungsduldung”) alırsınız. Eğer çalışıyorsanız, belirli koşullar altında "Beschäftigungsduldung" alabilirsiniz.

 Nadir durumlarda, federal eyaletlerin içişleri bakanlıkları veya Federal İçişleri Bakanlığı, belirli bir dönem için, belirli mülteci gruplarının sınır dışı edilmesini yasaklayabilirler. Bu durum, örneğin, bir ülkedeki akut bir felaket durumunda (örneğin kıtlık gibi) gerçekleşebilir.

"Duldung" genellikle sadece belirli sayıda gün, hafta veya ay için verilir. Eğer sınır dışı etme engeli (ya da diğer “Duldung” verme nedenleri) devam ediyorsa, geçici oturum izniniz uzatılacaktır. Sınır dışı etme engelleri veya diğer ilgili nedenler ortadan kalktığı takdirde, geçici oturum izniniz uzatılmaz ve Almanya'dan ayrılmak zorunda kalırsınız. "Duldung" bölümümüzde, Müsamaha Belgesi ("Duldung") hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bir danışma merkezinde görevli personel veya bir avukat, size bir "Duldung" verilip verilmeyeceği ve atmanız gereken ilgili adımlar hakkında size yardımcı olabilir. Yakınınızda bulunan, bu konuda uzman avukat ve danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz.

Mağduriyet Düzenlemesi („Härtefallregelung“)

Almanya'ya iyi bir şekilde uyum sağladıysanız ve sınır dışı edilme durumunuz sizi çok zor bir durumu sokuyorsa, bir mağduriyet başvurusu ("Härtenfallantrag") sunarak, oturum izni almayı deneyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, yeterince iyi Almanca konuşabiliyorsanız, okula devam ediyorsanız, bir mesleki eğitim programına veya üniversiteye gidiyorsanız ya da bir işte çalışıyorsanız, oturum izninin verilmesine ilişkin daha yüksek bir şansa sahip olursunuz. Dahası, bunların dışında gönüllü iş tecrübeniz ve mağduriyet başvurunuzda (Almanya’da) size destek olabilecek birçok arkadaşınız ve tanıdığınızın olması da yine sizin yararınıza. İkamet etmekte olduğunuz federal eyaletin içişleri bakanlığı, davanızda bir mağduriyet olup olmadığına karar verir- her federal eyaletin bu amaç için oluşturulmuş sözde bir mağduriyet komisyonu ("Härtefallkommision") bulunur. Bu mağduriyet komisyonlarında görev alan personel, bir mağduriyet başvurusunda bulunup bulunamayacağınız ve atmanız gereken ilgili adımlar hakkında sizi bilgilendirir. basiswissen.asyl.net sayfasında sizin için sorumlu olan mağduriyet komisyonuyla ilgili bağlantıları bulabilirsiniz. Lütfen bazı bilgilerin sadece Almanca olarak mevcut olduğunu unutmayın.

Yine de önceden bir avukat veya danışma merkezinden tavsiye almanız önerilir. Size böyle bir başvuru durumunda ne kadar şansınız olduğu konusunda bilgi verebilirler. Yakınınızda bulunan, bu konuda uzman avukat ve danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz.

 

Dilekçe

Eyalet meclisine ("Landestag") veya "Bundestag”a (Alman Federal Meclisi) durumunuza dair bir dilekçe göndererek, iltica başvurunuzun ya da oturum hakkınızın yeniden değerlendirilmesini talep etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak aynı anda hem bir dilekçe hem de mağduriyet başvurusu ("Härtenfallantrag") gönderemeyeceğinizi unutmayın. Genellikle, bir dilekçenin başarı şansı düşüktür. Almanya'daki oturumunuzun devam etmesini talep etmek için, reddedilen diğer sığınmacılar tarafından yaygın olarak paylaşılmayan güçlü nedenleriniz olmalı. Dilekçeyi "Landtag" veya "Bundestag"'a normal bir mektup olarak gönderebilirsiniz. Ancak, Landtag veya Bundestag'ın üyelerine şahsen ulaşmayı denemek de mantıklıdır. Sizin için ne kadar çok insan sesini çıkarır bir şeyler yaparsa şansınız da o kadar artar.

Lütfen unutmayın: Bir dilekçenin olası sınır dışı edilme durumunu askıya alma konusunda bir etkisi yoktur, yani eyalet meclisi veya federal meclis davanızı incelerken sınır dışı edilebilirsiniz.

Kilise İlticası

Yakında sınır dışı edileceğinizden endişe ediyorsanız, bir kilisedee iltica talebinde bulunabilirsiniz. Kilise hikayenizi dinler ve sonra durumunuz konusunda bir çözüm bulmanız için yardım etmeye çalışır. Sizi kiliseye alıp sınır dışı edilmenize karşı koruyabilirler- buna kilise ilticası ya da "Kirchenasyl" denir. Kilise ilticası son seçeneğiniz olabilir, ancak her zaman işe yaramadığını da unutmayın. Bazen, sığınmacılar kilise ilticasında bulunmalarına rağmen sınır dışı edilirler.

Kilise ilticası yoluyla sığınmacıları koruyan kiliseler, genellikle yalnızca sınırlı bir süre için bu kişileri kabul ederler. Siz kilisenin koruması altındayken, kilise yetkililerle görüşür ve durumunuz için bir çözüm bulmaya çalışır. Kilise ilticası oldukça zor ve yorucudur. Yetkililerle yapılan müzakereler uzun zaman alabilir ve bu süre boyunca tamamen kiliseye bağımlı olursunuz. Çoğu durumda, bir kilise ilticası sırasında devlet yardımı alamaz ve kilise arazisini terk edemezsiniz.

Lütfen unutmayın: Bir kilise için, sığınmacıların dini inançları sorun teşkil etmez. Kiliseden iltica yoluyla destek almak için Hıristiyan olmak zorunda değilsinizdir.

Bir danışma merkezi veya avukat, kiliseye iltica talebinin sizin için yararlı olup olmadığını söyleyebilir. Ayrıca hangi kilisede daha yüksek bir şansınız olduğunu da bilirler. Yakınınızda bulunan, bu konuda uzman avukat ve danışma merkezlerini bulmak için Yerel Bilgi sayfamıza bakabilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız şehri girdikten sonra, iltica, ikamet hakkı veya yasal tavsiye için arama yapabilirsiniz. Kilise ilticası hakkında daha fazla bilgiye Almanca olarak  kirchenasyl.de sayfasında ulaşabilirsiniz.

Önemli

İltica başvurunuza verilen "basit ret" ("einfachen Ablehnung") ile ilgili şikâyetiniz işleme koyulduğu veya "anında temyiziniz" ("Eilantrag") kabul edildiği takdirde sınır dışı edilmemeniz gerekir.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: