Reddedilmiş İltica Talebi

İltica talebim reddedildi - Şimdi ne olacak?

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), duruşmadan sonra iltica talebinizi reddedebilir. Bu, karar yetkisine sahip kişilerin, sizin herhangi bir korumaya (sığınmacı, mülteci, geçici koruma ya da sınır dışı etme yasağı) ihtiyacınız olmadığına karar verdikleri anlamına gelir. İki çeşit ret biçimi vardır: basit ret ve “temelsiz olduğu açık olan” iltica başvurusu reddi („offensichtlich unbegründet“) ya da “kabul edilemez” („unzulässig“). Başvurunuzun reddedilmesi durumunda, BAMF size posta yoluyla, sınır dışı etme uyarısıyla („Abschiebungsandrohung“) birlikte, bu iki ret bildiriminden („ablehnenden Bescheid“) birini gönderecektir.

Fakat mahkemede iltica başvurunuzun reddine karşı çıkma hakkınız vardır. İltica başvurusunun basit reddi durumunda, BAMF’ın kararına itiraz etmek için genellikle iki haftanız vardır. Bir başvuru “temelsizi olduğu açık olan” ya da “kabul edilemez” açıklamalarıyla reddedilirse, itiraz etmek için sadece yedi gününüz vardır ve bunun yanı sıra sınır dışı edilmeyi ertelemek için de mahkemeye “acil istek” („Eilantrag“) talebi sunmanız gerekmektedir.

Genelde, sınır dışı etme kararı yanında, ülkeye giriş ve ülkede ikamet yasağı da gelir. Eğer sınır dışı edilmeniz yasal ya da tıbbi sebepler dolayısıyla mümkün değilse, Yabancılar Dairesi („Ausländerbehörde“), size bir Müsamaha Belgesi (Duldung) sağlayabilir. Ülkenizdeki durumun şiddetle kötüye gitmesi ve sizin davanız için yeni kanıtların oluşması durumunda, Müteakip Dilekçe („Asylfolgeantrag“) sunma olanağına da sahipsiniz. Eğer ülkenizdeki durum düzelir ve artık risk altında bir birey olmaktan kurtulursanız, BAMF’nin koruma durumunuzu geri alması gerekir. Eğer, iltica prosedürünüz sırasında yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiyseniz, BAMF’ın koruma durumunuzu geri çekme hakkı vardır.

İltica reddinden müteakip iltica başvurusuna

Basit Ret

"Temelsiz olduğu açık olan" ya da "kabul edilemez" iltica başvurusu reddi

Anında Temyiz

Karar temyizi için son tarihler

Temyiz, Tashih ve İtiraz

Sınır dışı edilme

Müsamaha Belgesi ("Duldung")

Giriş ve ikamet yasağı

Statünün iptali ve geri alınması

Müteakip İltica Başvurusu nedir?

Önemli

BAMF’ın iltica başvurunuzu reddetmesine itiraz etme hakkınız vardır. Temyiz için gitmeniz gereken mahkemeler ve son başvuru yapabileceğiniz tarihler, ret mektubunuzun altında “Yasal Temyiz Hakları” („Rechtsbehelfsbelehrung”) başlığı altında belirtilmiştir.