Anayasa

Hangi haklara sahibim?

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

"Grundgesetz", Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Anayasasıdır. Almanya'da toplumun şekillenmesini belirleyen en temel hakları içerir. Başka hiçbir yasa Anayasa ile çelişemez. Örneğin, İltica Yasası veya Ceza Yasası, Anayasa ile çelişen maddeler içeremez. Anayasa, Almanya'nın en önde gelen hukuk organıdır, dolayısıyla diğer yasaların üstündedir.

Anayasa 146 bölümden, yani "maddeden" oluşur. Anayasanın ilk 19 maddesi "temel hakları", yani devlet karşısında bireyi keyfi davranış, adaletsizlik ve şiddetten korumak için tasarlanmış en önemli insan haklarını içerir. "İnsan hakları" olarak da adlandırılan bu temel haklardan bazıları, ikamet durumundan bağımsız olarak Almanya'daki herkes için geçerlidir. Anayasa ayrıca, "Alman hakları" olarak adlandırılan ve sadece Alman vatandaşlığına sahip kişiler için geçerli olan bir dizi başka hakkı da içerir.

1949'da Batı Almanya'da oluşturulan Anayasa, 1990'da Almanya’nın yeniden birleşmesinden bu yana tüm Almanya'da uygulanmaktadır. Dahil edilen ilkelerin çoğu, 1933-1945 yılları arasındaki Ulusal Sosyalist diktatörlük sırasında yapılan insan haklarının ihlallerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Anayasa’da bulunan temel hakların amacı. Nazi zamanlarındaki zulmün bir daha tekrar etmemesini sağlamaktır.

Federal Anayasa Mahkemesi, Anayasa uyulup uyulmadığını takip etmekten ve Anayasaya uyulmasını sağlamaktan sorumludur. Hükümet, Anayasa’yı kolayca değiştiremez.

Temel haklar nelerdir?

Madde 1: İnsanın onur ve haysiyetinin korunması

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

Madde 2: Yaşam hakkı, kişiliğin korunması, kişi özgürlüğü

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

Madde 3: Yasa önünde eşitlik; ayırım yasağı

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

Madde 4: Din, vicdan ve inanç özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

Madde 5: Düşünce ve basın özgürlüğü; sanat ve bilim özgürlüğü

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

Madde 6: Evlilik, aile ve evlilik dışı çocuklar

Madde 7: Okul

Madde 8: Toplanma özgürlüğü

Madde 9: Birleşme özgürlüğü; toplu iş sözleşmesi

Madde 10: Mektup, posta ve telekomünikasyon gizliliği

Madde 11: Dolaşım özgürlüğü

Madde 12: Meslek özgürlüğü

Madde 12a: Askerlik ve diğer hizmet yükümlülükleri

Madde 13: Konut dokunulmazlığı

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

Madde 14: Mülkiyet, miras hakkı ve kamulaştırma

Madde 15: Toplumsallaştırma

Madde 16: Vatandaşlıktan çıkarılma, yabancı ülkelere iade

Madde 16a: Sığınma hakkı

Madde 17: Dilekçe hakkı

Madde 18: Temel hakların kaybettirilmesi

Madde 19: Temel hakların sınırlandırılması ve özü

Önemli

Temel haklar, Almanya'daki insanların sahip olduğu en önemli haklardır. Kendinizi korumak için haklarınızı bilmek çok önemlidir.