Ek Sigortalar

Hangilerine gerçekten ihtiyacım var?

Beş mecburi sosyal sigorta planına ek olarak, Almanya'da isteğe bağlı yaptırabileceğiniz başka sigortalar da bulunmaktadır. Bu ek sigortalar, sizi farklı alanlarda karşı karşıya kalabileceğiniz maddi risklere karşı koruyabilir.

Nazila Sabri, 16 yıldır Almanya'da yaşıyor. Bu vidoda, özel sorumluluk ve ev sigortası gibi ek sigortalar konusundaki deneyimlerini bizimle paylaşıyor.