به عنوان فردی که مستقل کار میکنم چه مالیاتی باید پرداخت کنم؟

به عنوان فردی که بطور آزاد و مستقل کار میکند، نظر به درآمد خود باید انواع مالیه ها از قبیل: مالیات بر درآمد (Einkommenssteuer)، مالیات بر فروش (Umsatzsteuer) و مالیات بر ارزش افزوده (Mehrwertsteuer) را پرداخت کنید. برای پرداخت تمام این مالیات، تاریخ های مشخصی وجود دارد که باید در آن زمان پرداخت شوند و یا هم ثبت برای پرداخت انجام شود.

  • میزان مالیات بر درآمد بستگی به سود شما دارد. هر چقدر سود بالاتر باشد به همان اندازه  مالیات بیشتری پرداخت میکنید. اما شما می توانید هزینه های که برای پیش‌برد کسب و کار خود مانند هزینه ماشین شرکت و ایجاد دفتر کاری یا هزینه های تبلیغات را  از درآمد خود کسر کنید و برایش مالیات ندهید. به عنوان یک فرد با کار آزاد، شما معمولا باید مالیات بر درآمد خود را پیش از ختم سال مالی پرداخت کنید. فقط درصورتی که مالیات برآورد درآمد شما کمتر از ۴۰۰ یورو در سال باشد، نیاز نیست مالیات خود را پیش پرداخت کنید. اگر درآمد شما کمتر از میزان مالیات پایه ۹ هزار و ۹۸۴ یورو (سال ۲۰۲۲) باشد ، پیش پرداخت مالیات لازم نیست. پیش پرداخت باید در تاریخ ۱۰ مارچ، ۱۰ جون، ۱۰ سپتامبر و ۱۰ دسامبر انجام شود. قبل از این تاریخ ها شما یک نامه از اداره مالیات دریافت میکنید که چقدر باید پیش پرداخت کنید. مقدار مالیاتی که اداره مالیات بصورت پیش پرداخت از شما درخواست میکند، بستگی به اطلاعاتی دارد که شما در پرسشنامه جمع آوری مالیات در ابتدا ارائه کرده بودید و اگر سال اول شما نیست بستگی به درآمد سال گذشته شما دارد. در پایان سال وقتی همه حسابات مالیاتی خود را تصفه کنید، ممکن است مجبور شوید مالیات بیشتری بپردازید و اگر شما بیشتر پرداخت کرده باشید، بقیه پول را واپس دریافت می کنید. اگر سود شما کمتر از ۹۷۴۴ یورو در سال باشد، مجبور نیستید مالیات بر درآمد را پرداخت کنید. معلومات بیشتر را می‌توانید در فصل «پرداخت مالیات و تهیه گزارش مالیاتی در آلمان Die Steuererklärung» در وبسایت ما پیدا کنید.
  • اگر فردی که بصورت مستقل کار میکند بیشتر از ۱۷.۵۰۰ در سال درامد داشته باشد  باید مالیات بر فروش (Umsatzsteuer) هم پرداحت کنند. مقدار این مالیات ۱۹٪ از همه درآمد شما در سال در آلمان میباشد. برخی از مشاغل آزاد مانند نویسندگان، هنرمندان و حرفه های مشابه  فقط ۷٪ مالیات بر فروش پرداخت میکنند و بعضی حرفه های مانند رشته های پزشکی به طور کامل از این نوع مالیات معاف هستندمالیات بر فروش را افراد شاغل دوباره از مشتریان شان دریافت میکنند و نظر به همین مقداری که دریافت کرده اند، باید با اداره مالیات حساب کنند. اگر خودشان به اداره مالیات بیشتر از آنچه دریافت کرده اند پرداخت کرده اند میتوانند بقیه را واپس بگیرند، و هچنان بر عکس هم ممکن است. این تصفیه حسابات مالی را باید در وب سایت www.elster.de انجام دهید. برای تصفیه حساب مالیاتی تا ۳۱ جولای هر سال وقت دارید.
  • برخلاف تاجران، افراد با کار مستقل معمولا مالیات تجارتی پرداخت نمی کنند. در مورد استثنائات بیشتر می توانید در بخش «کدام فرم حقوقی را باید انتخاب کنم؟» بخوانید.

قبل از ثبت اولین گزارش مالیاتی خود، سعی کنید از مشاور مالیاتی کمک بگیرید. مشاوره مالیاتی هزینه دارد، اما بدون کمک یک متخصص، ممکن نیست همه چیز را درست انجام دهید. یک مشاور مالیاتی در منطقه خود را می توانید در وب سایت steuerberater.de پیدا کنید.