آيا زه د امېدوارۍ پر مهال له کار منفکېدلای شم؟

په جرمني کې مېرمنې د امېدوارۍ پر مهال له دندې څخه نه شي ايستل کېدای. د منفکۍ پر وړاندې د خونديتوب مقرره (Kündigungsschutz) د امېدوارۍ د خونديتوب د قانون (Mutterschutzgesetz) يوه ارزښتمنه برخه ده. دا قانون د امېدوارۍ پر مهال، د مورولۍ د رخصت (Elternzeit) پر مهال  او له زېږون وروسته تر څلورو مياشتو پلی کيږي. په دې موده کې ګمارونکی کولای شي يوازې په استثنايي شرايطو کې امېدوارې مېرمنې له کاره وباسي. له منفکۍ نه د ځان ساتنې لپاره خپله اداره يا ريیس د امېدوارۍ او د زېږون د اټکلي نېټې په اړه خبر کړئ. دا نېټه ډاکټر/ډاکټره درکوي او له ځان سره يې وړلای شئ. دا کار چې هر څومره وختي وکړئ؛ غوره دی. که د امېدوارۍ پر مهال د منفکۍ خبر ترلاسه کړئ؛ بايد د دوو اونيو په اوږدو کې هغوی ته د خپلې امېدوارۍ اسناد وړاندې کړئ.

يادونه: که څوک محدود کاري‌قرارداد ولري او دا قرارداد د امېدوارۍ په موده کې ختميږي؛ تمديدېدل يې حتمي نه دي. په داسې وختونو کې کولای شئ نوې دنده وګورئ او يا د بېکاره شوي کس په توګه ځان ثبت کړئ.