بافوگ BAföG

در هنگام تحصیل از حمایت مالی برخوردار خواهم شد؟

تحصیل می تواند برای آینده شغلی وزندگی شما بسیار ارزشمند باشد. با این حال، پول و هزینه های دوران دانشجویی اغلب یک مسئله مهم در دوران تحصیل است. در آلمان برای حل این موضوع طبق قانون  فدرال حمایت از تحصیلات و آموزش (BAföG) یک بودجه دولتی وجود دارد. اگر شما یا والدینتان درآمد کمی دارید و با ویزای دانشجویی به آلمان نیامده اید، تحت شرایط خاصی می توانید درخواست کنید تا از این بودجه استفاده کرده و از دولت پول دریافت کنید.

به چه مواردی باید توجه داشته باشم؟

بافوگ (BAföG) چیست؟

آیا من هم میتوانم بافوگ (BAföG) دریافت کنم؟

من تحصیلاتم را در خارج از آلمان تکمیل نکردم، می توانم رشته‌ی دیگری بخوانم؟

کجا درخواست بافوگ کنم؟

پول بافوگ چقدر است؟

چه‌ مقدار از پول بافوگ را باید بازپرداحت کنم؟

در هنگام تحصیل میتوانم از جاب سنتر پول دریافت کنم؟

از کجا می توانم کمک و حمایت دریافت کنم؟

توجه!

به عنوان دانشجو، مجاز به دریافت هیچ گونه خدمات از جاب سنتر نیستید. اگر به جاب سنتر نگویید که تحصیلات خود را آغاز کرده اید و همچنان از مزایای آنها بهره مند شوید و مقامات از آنها مطلع شوند، باید پول دریافت شده را بازپرداخت کنید.