مراقبت‌های پرستاری در خانه (Häusliche Pflege)

خدمات پرستاری در خانه چگونه ارائه می‌شود و چه حقوقی دارید؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان بسیاری از افرادی که نیاز به مراقبت و پرستار دارند می خواهند به جای اینکه در خانه سالمندان یا خانه های بازنشستگی زندگی کنند، در خانه خود زندگی کنند و از خدمات مراقبت و پرستاری (Häusliche Pflege) در خانه استفاده کنند. در خانه می توانند از همکاری و  کمک خویشاوندان یا یک پرستار مراقبت کننده  و یا هر دو با هم استفاده کنند و در محیط خانه و زندگی خود باقی بمانند. اگر فردی نیازمند مراقبت باشد و پرستار در خانه اش برای کمکش برود، در آلمان بنام  مراقبت سرپایی (ambulante) و (Häusliche Pflege) نامیده می شود.

اگر عضو یکی از شرکت های بیمه هستید و بیمه مراقبت های پرستاری، نیازمندی شما به این خدمات را تائید کرده باشد، هزینه های این خدمات از طرف شرکت بیمه پرداخت می شود. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید در فصل نیازمند مراقبت پرستاری هستم، مطالعه کنید. در این صفحه در مورد حقوق افراد نیازمند به خدمات پرستاری و مراقبت در خانه توضیح داده ایم. 

به چه مواردی باید توجه کنم؟

آیا بستگانم میتوانند از من در خانه مراقبت کنند؟

اعضای خانواده برای مراقبت از من نزد من نیستند، هنوز هم میتوانم در خانه مراقبت شوم؟

چگونه یک شرکت خدمات پرستاری خوب پیدا کنم؟

آیا می توانم از کمک ها مراقبتی توسط بستگان و خدمات یک شرکت پرستاری همزمان استفاده کنم؟

آیا کمک مالی دیگری هم وجود دارد؟

آیا بیمه هزینه وسایل کمکی را هم پرداخت می کند؟

کجا می‌توانم درخواست مشاوره و حمایت کنم؟

من از یکی از اعضای خانواده ام مراقبت می کنم - چه کمکی می توانم دریافت کنم؟

چگونه می توانم در کنار کار کردن از یک عضو خانواده خود مراقبت کنم؟

مهم

اگر  پرستاران با شما بد رفتاری میکنند یا به شما رسیدگی نمیکنند، به بخش Krisentelefon تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح کنید. انها به شما کمک میکنند. مراکز مشاوره در این مورد را در وب سایت bdb.zqp.de پیدا کنید.