ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای دید و بازدید آلمان

آیا می‌توانم درخواست (Verpflichtungserklärung) نمایم؟

همه افرادی که می خواهند برای مدت کوتاهی از خانواده یا دوستان خود در آلمان دیدن کنند باید درخواست ویزای دید و بازدید آلمان (Besuchervisum)  کنند. اتباع کشورهای غیر اروپایی معمولاً باید ثابت کنند که پول کافی برای تأمین هزینه ها در طول اقامت خود دارند. اگر کسی نتواند ثابت کند که پول کافی دارد، فرد دیگری که در آلمان زندگی می‌کند، می‌تواند مصارف متقاضی ویزا را ضمانت کند. این فرد می‌تواند خویشاوند، آشنا، شرکت و یا موسسه‌ای باشد که با ارائه مدارک در مورد موجودیت پول کافی، هزینه های مدت زمان اقامت متقاضی ویزای ملی در آلمان را ضمانت می‌کند. این سند می‌تواند هنگام درخواست ویزای به عنوان مدرک تامین مصارف مالی به سفارت آلمان سپرده شود. نام این سند «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» (Verpflichtungserklärung) است. این مدرک هنگام درخواست برای ویزاهای زیر می‌تواند به عنوان سند تامین مصارف‌مالی مورد قبول قرار گیرد.

متقاضی ویزای توریستی (دید باز دید) می‌تواند این ضمانت‌نامه را هنگام درخواست ویزای جهت اثبات مدارک تامین مالی به سفارت آلمان ارائه کند.
همه اطلاعات در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای اقامت طولانی‌مدت در آلمان را در این صفحه بخوانید. این‌که تحت چه شرایطی می‌توانید ویزای توریستی و دید و بازدید آلمان را دریافت کنید، به بخش ویزای توریستی یا دید و بازدید (Besuchervisum) مراجعه کنید.
برای معلومات در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای اقامت های بلند مدت می‌توانید به بخش "ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای ویزای ملی آلمان (Verpflichtungserklärung für ein Nationales Visum) مراجعه نمایید.

همه اطلاعات در مورد نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای درخواست ویزای توریستی

ضمانت پرداخت هزینه‌ها «Verpflichtungserklärung» چیست؟

برای ارائه « ضمانت پرداخت هزینه‌ها » باید چه شرایطی داشته باشم؟

چگونه ثابت کنم که پول کافی برای ضمانت پرداخت هزینه‌های یک فرد برای درخواست ویزا را دارم؟

برای درخواست «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» باید چقدر پول داشته باشم؟

نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها «Verpflichtungserklärung» چقدر اعتبار دارد؟

بعد از ارائه نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها چه مسوولیت‌های دارم؟

برای درخواست نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای ویزا کجا مراجعه نمایم؟

برای درخواست "Verpflichtungserklärung" چه مدارکی نیاز دارم؟

بعد از ترمین با اداره خارجیان باید چه کار کنم؟

توجه!

ارائه ااطلاعات نادرست یا ناقص بصورت عمدی جهت دریافت تاییدی (Verpflichtungserklärung) می‌تواند باعث جریمه نقدی یا زندان شود.